lexmann
Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Miriam Lexmann: Konečne prijal Európsky parlament smernicu o kritickej infraštruktúre

vChcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Európsky parlament prijal nový zákon na účinnejšiu ochranu základnej infraštruktúry EÚ. Prijatá legislatíva sa vzťahuje na odvetvia energetiky, dopravy, bankovníctva, infraštruktúry finančného trhu, digitálnej infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, potravinárstva (vrátane výroby, spracovania a dodávky potravín), zdravotníctva, verejnej správy a kozmického priestoru. Zároveň sprísňuje požiadavky na vykonávanie posudzovaní rizík a podávanie správ zo strany subjektov, ktoré sú považované za súčasť kritickej infraštruktúry.

Podľa nových pravidiel by členské štáty mali prijať národné stratégie odolnosti a cezhraničná komunikácia by mala prebiehať prostredníctvom na to určených jednotných kontaktných miest v každom členskom štáte. Súčasne by sa malo zamedziť dvojitému podávaniu správ medzi touto a ďalšími iniciatívami na zvýšenie odolnosti, aby kritické subjekty nemuseli čeliť zbytočnej administratívnej záťaži. Tieto subjekty by mali v záujme transparentnosti v prípade akýchkoľvek incidentov alebo narušení informovať vnútroštátne orgány. Tie by zase mali informovať verejnosť, pokiaľ je to vo verejnom záujme.

Viac..  Belgicko prevzalo polročné kormidlo Európskej únie v rámci rotujúceho predsedníctva

O red

Odporúčame pozrieť

sud

Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Európsky parlament v utorok potvrdil, že chce chrániť novinárov, aktivistov a akademikov a ich organizácie …

Consent choices