lexmann
Miriam Lexmann, europoslankyňa /KDH, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Miriam Lexmann: Konečne prijal Európsky parlament smernicu o kritickej infraštruktúre

vChcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Európsky parlament prijal nový zákon na účinnejšiu ochranu základnej infraštruktúry EÚ. Prijatá legislatíva sa vzťahuje na odvetvia energetiky, dopravy, bankovníctva, infraštruktúry finančného trhu, digitálnej infraštruktúry, pitnej a odpadovej vody, potravinárstva (vrátane výroby, spracovania a dodávky potravín), zdravotníctva, verejnej správy a kozmického priestoru. Zároveň sprísňuje požiadavky na vykonávanie posudzovaní rizík a podávanie správ zo strany subjektov, ktoré sú považované za súčasť kritickej infraštruktúry.

Podľa nových pravidiel by členské štáty mali prijať národné stratégie odolnosti a cezhraničná komunikácia by mala prebiehať prostredníctvom na to určených jednotných kontaktných miest v každom členskom štáte. Súčasne by sa malo zamedziť dvojitému podávaniu správ medzi touto a ďalšími iniciatívami na zvýšenie odolnosti, aby kritické subjekty nemuseli čeliť zbytočnej administratívnej záťaži. Tieto subjekty by mali v záujme transparentnosti v prípade akýchkoľvek incidentov alebo narušení informovať vnútroštátne orgány. Tie by zase mali informovať verejnosť, pokiaľ je to vo verejnom záujme.

Viac..  Miriam Lexmann: V KDH konzistentne hájime právo veta, pretože ho považujeme za kľúčové pre zachovanie našej suverenity

O red

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: 6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom.

6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom. V …

Consent choices