Farma, poľnohospodárstvo, traktor. PHOTO: © European Union 2011 - EP

Komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 mil. € na podporu poľnohospodárov

Komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárskeho sektora v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 50 miliónov eur na podporu poľnohospodárstva v súvislosti s ruskou vojnou proti Ukrajine. Schéma bola schválená na základe dočasného krízového rámca štátnej pomoci, ktorý Komisia prijala 23. marca 2022 a ktorý bol zmenený 20. júla 2022 a 28. októbra 2022 na základe článku 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ, uznávajúc, že hospodárstvo EÚ je v tejto chvíli vážne narušené.

Pomoc v rámci schémy sa bude vyplácať cez priame granty. Jej výška na oprávneného príjemcu nesmie presiahnuť 50 % oprávnených nákladov, ktoré sa vypočítajú na základe zvýšenia nákladov na zemný plyn a elektrickú energiu vyplývajúceho zo súčasnej krízy, a to do maximálnej výšky 4 miliónov eur.

Účelom schémy je poskytnúť finančnú podporu po a) poľnohospodárskym spoločnostiam, ktoré skladujú vlastné primárne poľnohospodárske výrobky; a po b) podnikom, ktoré združujú tieto spoločnosti a skladujú ich výrobky. Komisia zistila, že slovenská schéma je v súlade s podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Konkrétne, že výška individuálnej pomoci a) nepresiahne 50 % oprávnených nákladov v rámci maximálneho stropu pomoci vo výške 4 miliónov eur; a b) bude poskytnutá pred 31. decembrom 2023.

Viac..  Europoslanci: Prístupový proces Čiernej Hory do EÚ sa zastavil

Komisia dospela k záveru, že schéma je potrebná, vhodná a primeraná na nápravu vážnej poruchy fungovania hospodárstva členského štátu v súlade s článkom 107 ods. 3 písm. b) ZFEÚ a podmienkami stanovenými v dočasnom krízovom rámci. Na základe toho Komisia schválila toto opatrenie podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Viac informácií o dočasnom krízovom rámci a ďalších opatreniach, ktoré Komisia prijala na zmiernenie hospodárskeho vplyvu ruskej invázie na Ukrajinu, nájdete tu. Znenie rozhodnutia, ktoré nemá dôverný charakter, bude sprístupnené pod číslom SA.104872 v registri štátnej pomoci na webovom sídle Komisie pre hospodársku súťaž po vyriešení otázok týkajúcich sa dôvernosti.

O mam

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

Európske poľnohospodárstvo bude od 1. januára 2023 fungovať po novom

Európska komisia schválila všetkých 28 strategických plánov (za každú krajinu EÚ jeden, za Belgicko dva), a tak …

Consent choices