Zemiaky. PHOTO: © European Union 2017

EÚ vyhrala odvolanie vo veci kolumbijských antidumpingových ciel na mrazené hranolčeky

V prvom odvolaní v rámci WTO, ktoré sa riešilo formou „dočasnej dohody o odvolacom konaní“ (tzv. MPIA), rozhodcovia v merite sporu rozhodli v prospech EÚ. Právoplatný a záväzný rozsudok potvrdil, že antidumpingové clá, ktoré Kolumbia uložila na mrazené hranolčeky z Belgicka, Nemecka a Holandska, sú v rozpore s pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a neoprávnene obmedzujú prístup na kolumbijský trh.

Toto rozhodnutie je výhrou pre európskych výrobcov, ktorí do Kolumbie vyvážajú hranolčeky za viac ako 20 miliónov eur a kolumbijské clá ich negatívne postihli. Každej krajine, ktorá zvažuje obmedzenie vývozu z EÚ, vysiela silný signál, že antidumpingové prešetrovania musia byť plne v súlade s pravidlami WTO, a zdôrazňuje systémový význam dočasnej dohody o odvolacom konaní. Tento prípad je tiež jasným dôkazom toho, že spory v rámci WTO možno riešiť rýchlo a efektívne, keďže konečný rozsudok bol vydaný vo veľkom predstihu ešte pred uplynutím 90-dňovej lehoty.

Napriek tomu, že Odvolací orgán WTO je v súčasnosti paralyzovaný z dôvodu dlhodobého zablokovania procesu menovania nových členov, toto odvolanie sa podarilo vyriešiť v súlade s pravidlami WTO. Je to preto, že Kolumbia aj EÚ sa zúčastňujú na dočasnej dohode o odvolacom konaní. Táto dohoda je otvorená pre všetkých členov WTO, kým Odvolací orgán zostáva zablokovaný. Zúčastnení členovia WTO sa dohodnú na postupoch odvolacieho rozhodcovského konania v sporoch, ktoré majú medzi sebou v rámci WTO. Tým sa zaručuje ich právo spojené s členstvom vo WTO na záväzné, dvojstupňové a nezávislé urovnávanie takýchto sporov, keďže Odvolací orgán WTO ešte stále nefunguje. Dočasná dohoda predstavuje významnú a dočasnú poistku pre multilaterálny obchodný systém založený na pravidlách a predchádza situáciám, keď sa tento systém narúša „odvolaniami do prázdna“, čiže k nefunkčnému Odvolaciemu orgánu.

Ďalšie kroky

Kolumbia musí teraz zabezpečiť súlad s rozhodnutím, a to buď okamžite, alebo v lehote dohodnutej s EÚ alebo stanovenej rozhodcom z WTO. Ak to Kolumbia nesplní, EÚ môže získať súhlas WTO, aby prijala protiopatrenia.

Súvislosti

EÚ predložila tento spor (DS591) proti Kolumbii v novembri 2019. V októbri 2022 porota WTO rozhodla v prospech EÚ a Kolumbia sa odvolala. Právoplatný a záväzný rozsudok odvolacích rozhodcov potvrdzuje, že antidumpingové prešetrovanie zo strany Kolumbie bolo chybné vo viacerých ohľadoch vrátane výpočtu dumpingového rozpätia a analýzy ujmy.

Viac..  35.511 mladých ľudí a 437 Slovákov precestuje Európu zadarmo cez DiscoverEU

Odvolací rozhodcovia pôsobiaci v rámci dočasnej dohody o odvolacom konaní boli vybraní náhodne z 10-člennej skupiny osôb s uznávanou autoritou a preukázanými odbornými znalosťami. Rozsudok bol vydaný v troch úradných jazykoch WTO (angličtine, francúzštine a španielčine) s veľkým predstihom pred uplynutím 90-dňovej lehoty. Promptné vydanie kvalitného odvolacieho rozsudku svedčí o tom, že odvolacie konania v rámci WTO možno viesť cielene a efektívne a pri plnom rešpektovaní práv účastníkov. K urýchleniu prispeli aj niektoré inovácie zakotvené v postupoch dočasnej dohody, ako napríklad požiadavka zaoberať sa výlučne otázkami, ktoré sú nevyhnutné na vyriešenie sporu, ako aj možnosť prijať alebo navrhnúť opatrenia na zefektívnenie konania, ktorú rozhodcovia využili i v tomto prípade.

Dočasná dohoda o odvolacom konaní prináša vyhliadky nielen na záväzné riešenie sporov medzi jej účastníkmi, ale znamená aj záväzok k medzinárodnému obchodnému systému založenému na pravidlách, ktorého ústredným prvkom je riadne fungujúce riešenie sporov v rámci WTO. Na dočasnej dohode o odvolacom konaní sa v súčasnosti zúčastňuje 52 zo 164 členov WTO (Austrália, Benin, Brazília, Kanada, Čína, Čile, Kolumbia, Kostarika, Ekvádor, EÚ (ktorej 27 členských štátov je tiež členmi WTO), Guatemala, Hongkong, Island, Macao, Mexiko, Čierna Hora, Nový Zéland, Nikaragua, Nórsko, Pakistan, Peru, Singapur, Švajčiarsko, Ukrajina a Uruguaj). Viac ako tretina všetkých sporov, ktoré sa vo WTO otvorili od zavedenia dočasnej dohody v apríli 2020, prebiehala medzi účastníkmi tejto dohody.

Vývoz mrazených hranolčekov z troch dotknutých členských štátov EÚ do Kolumbie dosiahol v roku 2016 hodnotu 23 miliónov eur. V novembri 2018 Kolumbia uložila clá zamerané na takmer všetok (85 % alebo 19,3 milióna eur) vývoz mrazených hranolčekov z EÚ do Kolumbie.

O mam

Odporúčame pozrieť

hranolceky

EÚ sa sporí s Kolumbiou pre clá na mrazené hranolčeky

EÚ v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO) začala spor pre neoprávnené antidumpingové opatrenia, ktoré Kolumbia …

Consent choices