Vrecia s múkou. PHOTO: © Európske spoločenstvo 1980

Slovenskí mlynári: Naše mlyny čelia v EÚ tvrdej konkurencii

Slovenský mlynský sektor čelí v tomto období extrémnej konkurencii dovozov z Ukrajiny i Poľska. Uplynulý rok tak aj pre energetickú krízu i masívne špekulácie s cenami poľnohospodárskych komodít na európskych trhoch, bol bojom slovenských mlynov o udržanie si konkurencieschopnosti na spoločnom trhu EÚ.

„Slovenskí mlynári boli v roku 2022 doslova medzi dvoma mlynskými kameňmi. Na jednej strane na nich tlačili poľnohospodári, ktorí za svoje výrobky požadovali trhové ceny v historických výškach. A to napriek nižším nákladom na sejbu, osevný materiál či hnojivá, ktoré nakúpili ešte pred vojnou na Ukrajine. Na druhej strane pomáhali mlynári svojim odberateľom na slovenskom trhu, pekárňam, cukrárňam či cestovinárňam, ktoré sa pohybovali na hrane krachu a vyššie ceny múky by nedokázali akceptovať pre silný tlak obchodných reťazcov,“ uviedol Milan Lapšanský, generálny sekretár Slovenskej spoločnosti mlynárov (SSM).

Slovenskí mlynári v roku 2022 nakupovali gro všetkej potravinárskej pšenice, či ďalších obilnín od domácich poľnohospodárov. Cenový tlak ukrajinského dovozu je však v súčasnosti enormný. Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP)  realizovali v priebehu roka početné kontroly u všetkých mlynárov. Podľa vyjadrení ÚKSÚP pritom kontroly preukázali, že z niekoľkých stoviek odobratých vzoriek obilnín otestovaných na ťažké kovy, jedovaté mykotoxíny, GMO a rezíduá pesticídov, boli zatiaľ zistené len tri nevyhovujúce vzorky. Z nich dve boli od slovenských poľnohospodárov a len jedna od ukrajinských. V poslednom období sa však na Slovensko dostáva aj priamo múka z Ukrajiny a je ponúkaná slovenským pekárňam za veľmi nízke ceny.

Viac..  RÚZ: Voľby do EP sú príležitosťou ovplyvniť budúce smerovanie EÚ

„Cieľom slovenských mlynárov je udržať si nielen slovenských prvovýrobcov, ale najmä slovenských spracovateľov, našich hlavných odberateľov. V novembri sme už zaznamenali pekárne, ktoré úplne prešli na múku z Ukrajiny a Poľska za ceny, ktoré slovenskí mlynári nie sú schopní ponúkať. Pri súčasných cenách pšenice od slovenských poľnohospodárov tak mlynári na Slovensku nebudú schopní udržať konkurencieschopnosť. Ak slovenskí poľnohospodári aj za pomoci štátu nenájdu cestu ako sa vyrovnať s obrovským tlakom komodít z Ukrajiny, je možné očakávať znížený dopyt po slovenskej pšenici. Slovenské mlyny totiž musia preukazovať konkurencieschopnosť na spoločnom európskom trhu, nielen na slovenskom. A ten európsky bude v roku 2023 pod obrovským tlakom lacnej pšenice z Ukrajiny,“ povedal Milan Lapšanský, generálny sekretár SSM.

Slovenská spoločnosť mlynárov združuje výrobcov múky a mlynských krmív z celého Slovenska. Má sedem  členov  vo viacerých regiónoch Slovenska. Členovia zväzu každodenne zabezpečujú viac ako 95 % produkcie múky pre slovenských spotrebiteľov a zamestnávajú takmer 600 pracovníkov.

O mam

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices