Marc Angel, podpredseda EP. PHOTO: © European Union 2023 - Source : EP

Marc Angel zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu

Novozvolený podpredseda nahradí Evu Kaili (NA, EL) ako piatu podpredsedníčku v Predsedníctve Parlamentu. Odvolali ju v súvislosti s korupčnými podozreniami.

V stredu v tajnom hlasovaní získal Marc ANGEL (S&D, LU) absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov a bol zvolený do funkcie podpredsedu Európskeho parlamentu po 2 kolách hlasovania.

Výsledky prvého kola hlasovania

Počet hlasujúcich poslancov: 648

Zdržali sa hlasovania: 93

Platné odovzdané hlasy: 555

Absolútna väčšina odovzdaných hlasov potrebná na zvolenie: 278

·  Marc ANGEL (S&D, LU) 263

·  Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Zelení/EFA, FR) 113

·  Annalisa TARDINO (ID, IT) 179

 

Výsledky druhého kola hlasovania

Počet hlasujúcich poslancov: 645

Zdržali sa hlasovania: 55

Platné odovzdané hlasy: 590

Absolútna väčšina odovzdaných hlasov potrebná na zvolenie: 296

 

·  Marc ANGEL (S&D, LU) 307

·  Gwendoline DELBOS-CORFIELD (Zelení/EFA, FR) 98

·  Annalisa TARDINO (ID, IT) 185

 

Predsedníčka deleguje osobitné úlohy na 14 podpredsedov, ktorí ju môžu v prípade potreby nahradiť, vrátane predsedania plenárnym zasadnutiam. Títo podpredsedovia sú tiež členmi Predsedníctva Európskeho parlamentu, ktoré stanovuje pravidlá na zabezpečenie účinného fungovania Parlamentu. Okrem iných úloh, Predsedníctvo zostavuje predbežný návrh rozpočtu Parlamentu a rozhoduje o administratívnych, personálnych a organizačných záležitostiach. Pri voľbe členov Predsedníctva sa poslanci snažia zaistiť, aby podpredsedovia a kvestori vo všeobecnosti odrážali počet členov politických skupín v Parlamente.

Viac..  PS: Znovuzvolenie Martina Hojsíka za podpredsedu EP je veľkým ocenením pre Slovensko aj pre naše hnutie 

Súvislosti

Na základe rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu sa v prípade uvoľnenia funkcie zvolí nový podpredseda, ktorý nahradí svojho predchodcu v poradí podľa priority, takže poslanec, ktorý bol zvolený, sa stane piatym podpredsedom Parlamentu. Navrhnúť kandidáta mohla jedna dvadsiatina všetkých poslancov Parlamentu alebo politická skupina. Kandidát potreboval absolútnu väčšinu hlasov odovzdaných v tajnom hlasovaní, aby bol zvolený.

O mam

Consent choices