Európa, európske zástavky. PHOTO: © European Union 2012 - Source : EP

Nový európsky Bauhaus posúva Európsku zelenú dohodu vpred

Komisia predkladá prvú správu o pokroku iniciatívy Nový európsky Bauhaus (NEB), v ktorej hodnotí výsledky jej prvých dvoch rokov. Zároveň predstavuje kompas NEB ako prvý nástroj na jej hodnotenie. S Novým európskym Bauhausom vznikla po celej Európe široká komunita organizácií a občanov, ktorí pracujú na spoločnej vízii udržateľnosti, inklúzie a zmyslu pre krásu. NEB sa spája s aktivitami, ako sú udeľovanie cien Nového európskeho Bauhausu, jeho prvý festival či laboratórium NEB, vďaka ktorým sa formuje nadnárodná občianska sieť. Vďaka už prideleným prostriedkom vo výške viac ako 100 miliónov eur sa dnes po celej EÚ financujú malé aj rozsiahle projekty NEB. Komisia toto financovanie zvýši o ďalších 106 miliónov eur z osobitných fondov programu Horizont Európa na roky 2023 – 2024.

Hnutie Nového európskeho Bauhausu

Iniciatíva prerástla do hnutia aktívnej a čoraz väčšej komunity zo všetkých členských štátov EÚ aj mimo nej.

Má 600 oficiálnych partnerských organizácií – od celoeurópskych sietí až po miestne iniciatívy – cez ktoré má prístup k miliónom občanov. NEB spája ľudí z rôznych prostredí – od umenia a dizajnu, kultúrneho a kreatívneho priemyslu, správy kultúrneho dedičstva až po učiteľov, vedcov a inovátorov, podniky, miestne a regionálne orgány a občianske iniciatívy.

Nový európsky Bauhaus už od začiatku inšpiroval mnohé miestne, regionálne a národné subjekty, ktoré vyšli s vlastnými iniciatívami NEB. Komisia vytvorila interaktívnu mapu Nového európskeho Bauhausu NEB Dashboard, ktorá všetkým poskytuje transparentný prístup k informáciám o cielených výzvach, príjemcoch a členoch komunity.

Vizuál

Komunita NEB pôsobí aj na Ukrajine. Zapája sa do návrhov riešení núdzového bývania, ako aj do dlhodobého plánovania obnovy krajiny. Tri pilotné projekty (núdzové bývanie, obehovosť a budovanie kapacít) realizuje laboratórium NEB. Bol vypracovaný súpis potrieb ukrajinských obcí a zainteresovaných osôb (napr. architektov, urbanistov, študentov a stavebných spoločností) z hľadiska krátkodobej a dlhodobej obnovy. Podľa výsledkov pilotných projektov sa Ukrajincom, partnerom NEB a medzinárodným expertom na obnovu poskytne v prvom štvrťroku 2023 súbor nástrojov na vybudovanie kapacít.

Investície EÚ začínajú prinášať ovocie

Vďaka cielenému financovaniu z rôznych programov EÚ začal Nový európsky Bauhaus prinášať skutočnú zmenu. V roku 2022 bolo vybraných a rozbehnutých prvých šesť predvádzačov NEB financovaných z programu Horizont Európa, ktoré slúžia ako vzor veľkých miestnych projektov transformácie. V roku 2023 sa rozbehne ďalších desať, a to v rámci európskych inovačných opatrení politiky súdržnosti. Po prirátaní menších projektov po celej Európe sa do NEB v rokoch 2021 – 2022 investovalo z rôznych programov viacročného finančného rámca viac ako 100 miliónov eur.

Viac..  Eugen Jurzyca: EÚ treba pochváliť za obmedzenie používania fluorovaných plynov

Na Nový európsky Bauhaus odkazujú vo svojich programoch politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 všetky členské štáty, ktoré ak pripravili pôdu pre financovanie projektov inšpirovaných Novým európskym Bauhausom z Kohézneho fondu.

Kompas Nového európskeho Bauhausu na usmerňovanie vývoja a posudzovanie projektov

Komisia dnes predstavila aj kompas Nového európskeho Bauhausu určený na posúdenie, do akej miery sa v konkrétnom projekte uplatňuje prístup NEB. Kompas osvetľuje význam troch hodnôt Nového európskeho Bauhausu: udržateľnosti, inklúzie a zmyslu pre krásu, a zároveň spôsob, ako ich možno integrovať a spojiť so zásadami účasti a viacodborovosti. Na základe tohto kompasu sa vypracujú podrobnejšie nástroje na hodnotenie, a to najskôr pre zastavané prostredie.

Ďalší postup

Komisia bude pokračovať v začleňovaní NEB do všetkých programov EÚ vrátane zdieľaného hospodárenia politiky súdržnosti. Zároveň sa bude ďalej zvyšovať jeho financovanie. V rokoch 2023 a 2024 sa na cielené výzvy NEB v rámci misie a klastrov programu Horizont Európa vyčlení viac ako 106 miliónov eur.

V kontexte Európskeho roka zručností sa budú ceny Nového európskeho Bauhausu za rok 2023 tematicky zameriavať na vzdelávanie a jeho geografické pokrytie, ktoré sa okrem členských štátov EÚ rozšíri aj na západný Balkán. Tento rok vznikne aj akadémia NEB a s cieľom urýchliť transformáciu na udržateľnú výstavbu, obehovosť a biologické materiály sa začne poskytovať odborná príprava.

Cez rozbehnuté projekty, napríklad laboratórium NEB, sa bude Nový európsky Bauhaus presadzovať vo všetkých politikách. Jednou z dôležitých úloh NEB je zvýšiť svoju prítomnosť v krajinách a regiónoch vrátane vidieckych oblastí, v ktorých sa zatiaľ výraznejšie neprejavil.

Vďaka prepojeniu Nového európskeho Bauhausu s programom Erasmus+ „DiscoverEU“ budú mať mladí Európania čoskoro možnosť objavovať podmanivé kraje a mestá Európy a zároveň sa dozvedieť o projektoch Nového európskeho Bauhausu.

O mam

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Otvorenie prihlášky do súťaže o Ceny Nového európskeho Bauhausu v roku 2024

Od dnešného dňa Komisia otvára prihlášky o Cenu Nového európskeho Bauhausu (NEB) za rok 2024. …

Consent choices