europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Príjmy nadnárodných skupín pôsobiacich v EÚ sa majú zdaňovať na úrovni minimálne 15 %

Príjmy nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín pôsobiacich na jednotnom trhu Európskej únie by sa mali zdaňovať na úrovni minimálnej 15-percentnej efektívnej sadzby dane. Uvádza sa to v predbežnej informácii k príprave návrhu zákona o zabezpečení globálnej minimálnej úrovne zdanenia nadnárodných skupín podnikov a veľkých vnútroštátnych skupín. Materiál rezort financií predložil do pripomienkového konania. Samotný legislatívny návrh by malo ministerstvo financií predložiť na pripomienkovanie v máji tohto roka.

Návrh zákona sa má vzťahovať na subjekty konsolidovanej skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur dosiahnutými v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období predchádzajúcich analyzovanému účtovnému obdobiu. „Minimálne zdanenie vo forme dorovnávacej dane sa zabezpečí pomocou systému dvoch vzájomne prepojených pravidiel, ktorými sú pravidlo zahrnutia príjmov a pravidlo pre nedostatočne zdanené zisky,“ uviedlo ministerstvo financií. Slovensko sa môže navyše rozhodnúť prijať pravidlá pre vnútroštátne minimálne zdanenie v podobe kvalifikovanej vnútroštátnej dorovnávacej dane. Novým zákonom sa má do nášho právneho poriadku prevziať príslušná európska smernica.

Viac..  Banky v eurozóne očakávajú oživenie žiadostí o hypotéky

Právne predpisy v súčasnosti neupravujú pravidlá minimálneho zdanenia príjmov daňovníkov. „Návrh smernice reflektuje odporúčania Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,“ upozornil rezort financií. Tá v procese svojho úsilia o ukončenie daňových praktík umožňujúcich nadnárodným podnikom presunúť zisky do jurisdikcií s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením vypracovala súbor medzinárodných daňových pravidiel.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Začína sa nová éra zdaňovania právnických osôb v EÚ

Dnes nadobúdajú účinnosť prelomové nové pravidlá EÚ, ktorými sa zavádza minimálna 15 % sadzba efektívneho zdaňovania …

Consent choices