Europska unia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Prvé projekty nového európskeho inovačného programu sú už na štarte, no stále sa možno prihlásiť

Komisárka pre inováciu, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Mariya Gabrielová sa stretla s koordinátormi prvých projektov európskych inovačných ekosystémov zo všetkých krajín EÚ, v ktorých sa spájajú prostriedky na podporu inovácie, rôzne organizácie s investormi a tvorcami politík.

Tieto projekty programu Horizont Európa priamo prispievajú k trom vlajkovým iniciatívam nového inovačného programu: rozširovanie špičkových technologických podnikov; experimentálne priestory a verejné obstarávanie v službách inovácie; posilnenie inovačných ekosystémov v celej EÚ a preklenutie rozdielov v miere inovácií. 

Projekty európskych inovačných ekosystémov pomáhajú najmä uľahčiť účasť, vytvárať siete a prepojiť všetkých kľúčových inovačných aktérov a oblasti EÚ, ako aj špičkové technologické startupy. Podporujú sa činnosti, ktorých cieľom je vytvoriť medzi aktérmi inovačných ekosystémov spoločné programy, posilniť spoluprácu medzi akademickou obcou a priemyslom a zároveň vybudovať kapacity inovačného obstarávania. Osobitný dôraz sa kladie aj na rozširovanie a urýchľovanie ekosystémov špičkových technológií.

Viac..  Program Erasmus+ podporil v roku 2022 viac ako 1,2 milióna študentov a učiteľov

S cieľom zhromaždiť ďalšie informácie o európskych inovačných ekosystémoch, súvisiacich výzvach pre rok 2023 a postupe podávania žiadostí sa 16. februára uskutoční online informačné stretnutie. Na registráciu je k dispozícii osobitná webová stránka Výkonnej agentúry pre Európsku radu pre inováciu a MSP. 

Viac informácií tu:

EU Inovačný ekosystém

O mam

Odporúčame pozrieť

priroda

Členské štáty EÚ zintenzívnia úsilie o zastavenie straty biodiverzity a obnovu ekosystémov

Rada vo svojich záveroch opätovne potvrdzuje, že EÚ a jej členské štáty povedú a zintenzívnia …

Consent choices