vlajky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Rast štátnych záruk poskytovaných v EÚ sa v roku 2021 spomalil

Pandémia ochorenia COVID-19 sa v rokoch 2020 – 2021 podpísala pod značný rast štátnych záruk poskytovaných v Európskej únii (EÚ). Vo všeobecnosti sa však rast záruk v roku 2021 v porovnaní s predošlým rokom spomalil. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat, ktorý o tom informoval na svojej webstránke. Najbežnejšou formou podmienených záväzkov v Únii sú podľa neho štátne záruky za záväzky a príležitostne aj za aktíva tretích strán.

Predvlani malo najvyššiu celkovú mieru štátnych záruk Nemecko, kde predstavovali 17,3 percenta hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny. Po ňom nasledovali Rakúsko a Fínsko (zhodne 17 %), Taliansko (16 %) a Francúzsko (15,2 %). Na opačnej strane Írsko, Bulharsko, Česko a Slovensko mali mieru štátnych záruk menšiu ako jedno percento HDP.

Úroveň záväzkov verejných korporácií klasifikovaných mimo verejnej správy sa v roku 2021 v jednotlivých členských štátoch EÚ značne líšila. Najvyššie záväzky verejných podnikov zaznamenalo Grécko, kde predstavovali 163 percent HDP. Na ďalších priečkach sú Holandsko (99,1 %), Nemecko (94,9 %), Luxembursko (73,5 %) a Francúzsko (70,2 %). Nízke záväzky Eurostat eviduje na Slovensku (3,6 %), v Španielsku (5,6 %), Rumunsku (8,3 %), Chorvátsku (9,1 %), Litve (10 %) a Bulharsku (11,6 %).

Cyprus bol predvlani členským štátom EÚ s najvyšším objemom nesplácaných úverov verejnej správy, a to na úrovni 20,2 percenta HDP. Stalo sa tak v dôsledku veľkej transakcie v roku 2018, pri ktorej boli nesplácané úvery od cyperskej verejnej finančnej korporácie, klasifikovanej mimo verejnej správy, prevedené na vládnu jednotku. Podiel nesplácaných úverov vyšší ako jedno percento HDP mali ešte Slovinsko (1,8 %), Portugalsko (1,1 %) a Chorvátsko (1,1 %). Vo významnej väčšine členských štátov EÚ sa nesplácané úvery v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 znížili.

Viac..  Európska komisia predložila spoločný plán plnenia paktu o migrácii a azyle

V roku 2021 záväzky súvisiace s mimobilančnými verejno-súkromnými partnerstvami boli pod úrovňou 2 percentá HDP vo všetkých štátoch Únie. Portugalsko malo najvyššiu mieru – dve percentá HDP, po ňom nasledovalo Slovensko (1,5 %) a Maďarsko (0,9 %). V Portugalsku aj na Slovensku sa záväzky týkajú najmä diaľničných projektov.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

Komisia schválila pomoc na reštrukturalizáciu banky TSB

Európska komisia zistila, že pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá pre írsku  banku TSB (PTSB) je v súlade …

Consent choices