Komisia schválila pomoc na reštrukturalizáciu banky TSB

PHOTO: Ilustračné Flickr.
PHOTO: Ilustračné Flickr.

Európska komisia zistila, že pomoc na reštrukturalizáciu poskytnutá pre írsku  banku TSB (PTSB) je v súlade s pravidlami EÚ pre štátnu pomoc. Plán reštrukturalizácie stanovuje spôsob, ako sa banka môže postaviť na nohy a dlhodobo sa tak prestať spoliehať na štátnu pomoc.

Komisárka pre politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestager povedala: Uzatvárame dnes prípad reštrukturalizácie írskej banky a schvaľovanie štátnej pomoci pre TSB. Tento plán reštrukturalizácie uvoľňuje cestu pre dlhodobú životaschopnosť banky, ktorá nebude vyžadovať žiadnu ďalšiu štátnu pomoc. Potvrdzuje to účinnosť pravidiel EÚ pre štátnu pomoc, ktoré umožnili Komisii a írskym orgánom, aby spoločne posilnili dôveru v írskom bankovom sektore.“

PTSB ťaží financie vo forme štátnych záruk už od roku 2008. V júli 2011 schválila Komisia dočasnú rekapitalizáciu banky. Konečné schválenie tejto podpory bolo podmienené predložením návrhu Írska, ktoré ponúklo vhodný plán reštrukturalizácie v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci.  Plán, ktorý Írsko predložilo bol niekoľkokrát upravovaný a aktualizovaný, keďže sa udialo niekoľko zmien v trhových podmienkach. V roku 2014 monitorovací mechanizmus komplexne posúdil situáciu európskych bánk, na základe ktorých sa dohodli opatrenia zabezpečujúce dlhodobú životaschopnosť bánk.

Viac..  Ekonomika eurozóny v 3. štvrťroku klesla

Komisia po hodnotení došla k záveru, že konečná verzia navrhovaného plánu reštrukturalizácie zabezpečí ziskovosť banky. Plán je založený na tom, že PTSB bude fungovať ako menšie banky zamerané na domáci trh s lepším modelom financovania. Zvýši to úroveň ziskovosti, vrátane oddeľovania aktív s nízkymi výnosmi a zvýšením čistých úrokových marží. PTSB zvýši kapitál od súkromných investorov, ktorý by mal zabezpečiť  udržateľnosť kapitálovej rezervy v období reštrukturalizácie.

Plán reštrukturalizácie obsahuje súbor záväzkov, ktoré sa musia pri reštrukturalizácii rešpektovať. PTSB sa bude osobitne podieľať na znížení nákladov a počas realizácie plánu sa nebude môcť podieľať na akvizíciách, zároveň musí poskytnúť  konkurencie prístup k niektorým službám ako je zásobovanie v hotovosti, či distribučné služby.

O vik

Odporúčame pozrieť

ECB

Bankové regulačné úrady v EÚ zverejnia výsledky najnovších stresových testov

Bankové regulačné úrady v Európskej únii (EÚ) plánujú zverejniť výsledky najnovšieho kola stresových testov budúci …

Consent choices