geoblokovanie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Digitálni pracovníci: Europoslanci sú pripravení rokovať o novom zákone

Europarlament schválil rozhodnutie začať rokovania o nových opatreniach na zlepšenie podmienok pre pracovníkov digitálnych platforiem.

376 poslancov hlasovalo za mandát na rokovania s členskými štátmi, 212 hlasovalo proti a 15 sa hlasovania zdržalo. Rokovania o novom zákone sa môžu začať, keď členské štáty rozhodnú o svojej vlastnej pozícii. Nové pravidlá budú regulovať, ako správne určiť zamestnanecký status pracovníkov platforiem a ako majú digitálne pracovné platformy používať algoritmy a umelú inteligenciu na monitorovanie a hodnotenie pracovníkov.

Súvislosti

Mandát na rokovania oznámila predsedníčka Metsola na plenárnom zasadnutí v pondelok 16. januára. Keďže jedna desatina poslancov (zložená z jednej alebo viacerých politických skupín alebo jednotlivých poslancov alebo ich kombinácia) vzniesla námietku proti mandátu do 24 hodín, plénum požadovalo hlasovanie (článok 71 rokovacieho poriadku).

Reakcie slovenských poslancov

Vladimír Bilčík (EPP, SK) uviedol: „Donáškové služby a taxi služby sú na Slovensku najznámejšími digitálnymi platformami, ktoré zamestnávajú ľudí. Ľudia pracujúci cez digitálnu platformu často musia fungovať ako živnostníci, a teda sa na nich nevzťahuje ochrana plynúca zo zákonníka práce, aj keď v mnohých prípadoch robia skrytú zamestnaneckú prácu. Takéto spôsoby zamestnávania môžu znevýhodňovať malých a stredných podnikateľov. Takisto, ľudia, ktorí pracujú prostredníctvom digitálnych platforiem, sú zvolávaní do práce, hodnotení a odmeňovaní automatickými systémami a často nevedia, na základe akých kritérií. Podporím preto spoločné európske pravidlá, ktoré to zmenia a zabránia obchádzaniu pravidiel férového zamestnávania.“

Lucia Ďuriš Nicholsonová (RE, SK) uviedla: „Cez platformy pracuje v rámci EÚ 28 miliónov ľudí a prognózy hovoria, že o tri roky ich bude o 15 miliónov viac. Časť z týchto ľudí je platformami zneužívaná, sú nútení pracovať ako živnostníci, aj keď podľa zákona by mali byť zamestnancami so všetkými výhodami – so sociálnymi právami (minimálna mzda, platená dovolenka, ochrana pred úrazmi na pracovisku). Niekoľko mesiacov som ako tieňová spravodajkyňa pracovala na veľmi dôležitej smernici, ktorá rieši postavenie ľudí pracujúcich cez digitálne platformy. Mala som možnosť výrazným spôsobom ovplyvniť to, ako bude táto legislatíva vyzerať. Ľavicové krídlo spravodajcov, ktorí robili na smernici, to ťahalo do extrému – chceli, aby sa zo všetkých ľudí stali zamestnanci platforiem. To by znamenalo, že aj tí, ktorí sú dobrovoľne samostatne zárobkovo činní by sa stali zamestnancami s regulovaným a pevným pracovným časom. Proti tomuto som sa výrazne postavila. Ľudia majú mať právo sami sa rozhodnúť, či chcú byť zamestnanci alebo SZČO a žiadna smernica by im nemala nasilu regulovať ich pracovný status. Naopak, tí, ktorí sú zneužívaní a nútení byť SZČO bez sociálnych práv, musia byť chránení. A tieto pravidlá musia platiť jednotne vo všetkých štátoch EÚ. Vo výbore pre zamestnanosť a sociálne veci EP sme za cenu dlhých a náročných rokovaní odsúhlasili oveľa lepší text ako presadzovalo ľavicové krídlo spravodajcov. Avšak pri uplatňovaní právnej domnienky zamestnaneckého vzťahu stále absentujú kritéria, v zmysle ktorých by ľudia pracujúci pre digitálne platformy mali vopred právnu istotu, či majú byť po správnosti zamestnanci alebo SZČO. Preto som spolu s väčšinou mojich kolegov z nášho tímu Renew hlasovala proti mandátu EP na začatie medziinštitucionálnych rokovaní s Radou EÚ (členské štáty) a Európskou komisiou. Dali sme tým najavo, že frakcia Renew Europe nie je úplne spokojná s textom a chceli sme, aby zostala otvorená možnosť vylepšiť text na ďalšom plenárnom zasadnutí.“

Martin Hojsík (RE, SK) uviedol: „Náš trh je dynamický, otvorený a plný možností, a to je dobre. No ľudia, čo pracujú pre digitálne platformy, sa nemôžu stať obeťami nedostatočných pravidiel a ochrany. Platformy sa nemôžu vyhýbať zodpovednosti tým, že budú tlačiť zamestnancov, aby boli SZČO, ak je skutočnosť iná. Všetci totiž majú nárok na kvalitné pracovné podmienky, stanovený pracovný čas či férové a transparentné ohodnotenie.“

Viac..  Michal Wiezik: Aktuálna situácia na Čiernom Balogu veľmi dobre ukazuje, čo môže so sebou priniesť masívna ťažba dreva. VIDEO

Eugen Jurzyca (ECR, SK) uviedol: „Myslím si, že aj v prípade digitálnych pracovných platforiem by sa mala samostatne zárobková práca oplácať rovnako ako zamestnanecká. Podľa mňa sú situácie, v ktorých umelá inteligencia rozhodne lepšie než človek a sú situácie, v ktorých človek rozhodne lepšie než umelá inteligencia. Jedno ani druhé by sme nemali zakázať ani nariadiť. Je správne, že platformy budú poskytovať informácie o tom, aké dáta o svojich pracovníkoch zbierajú.“

Miriam Lexmann (EPP, SK) uviedla: „Tému zlepšenia pracovných podmienok pracovníkov platforiem intenzívne riešim dlhodobo, pričom som absolvovala mnohé stretnutia so samotnými pracovníkmi v Bruseli či na Slovensku. Text, ktorý bol prijatý vo výbore EMPL nereflektuje to, čo sa malo smernicou dosiahnuť, a síce právnu istotu, možnosť zlepšenia podmienok všetkých vrátane SZČO a zachovanie flexibility tohto modelu práce, čo je výhoda, ktorú si pracovníci najviac cenia. Snaha o zošnurovanie inovácií do starých šablón, ako tomu je v tomto prípade, skutočne nie je cestou vpred. Práve preto som od začiatku podporovala hlasovanie o tomto texte v pléne, aby všetci poslanci mali možnosť sa k tejto citlivej téme, ktorá zasahuje 28 miliónov pracovníkov v Európe vyjadriť.“

Ivan Štefanec (EPP, SK) uviedol: „Napredujúca digitalizácia a rozmach digitálnych platforiem prinášajú nové výzvy ako správne určiť zamestnanecký status pracovníkov platforiem a zároveň im poskytnúť dostatočnú mieru ochrany pred potenciálnymi nekalými praktikami zamestnávateľa, ktorý má v ich prípade oveľa väčšie možnosti na monitoring pomocou algoritmov, či umelej inteligencie.“

Michal Wiezik (RE, SK) uviedol: „Digitalizácia mení zásadne mení každý aspekt našej spoločnosti vrátane pracovných podmienok. Pandémia trend prechodu do online priestoru zásadne urýchlila. Dnes si už jedlo, tovary, či odvoz z letiska čoraz častejšie objednávame cez rôzne aplikácie, bez potreby priameho kontaktu s personálom. Takýto trend prináša obrovské príležitosti, no i viaceré riziká, špeciálne pre pracovné podmienky. Výhody aj úskalia digitalizácie a čoraz širšieho virtuálneho priestoru si v Európskom parlamente dôsledne uvedomujeme a považujeme za prioritu aby aj tento prechod bol prospešný a spravodlivý pre všetkých zúčastnených.“

O mam

Odporúčame pozrieť

Miriam Lexmann: 6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom.

6 miliónov! Taký je konzervatívny odhad historikov o ľuďoch násilne deportovaných sovietskym totalitným režimom. V …

Consent choices