EU, komisia
Ilustračné PHOTO: © European Union.

EK hodnotila schopnosť Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v Únii

Európska komisia zverejnila svoje analytické správy hodnotiace schopnosť Ukrajiny, Moldavska a Gruzínska prevziať záväzky vyplývajúce z členstva v Únii. Referuje o tom oficiálny web výkonného orgánu Európskej únie (EÚ).

Správy poskytujú podrobnú analýzu toho, kde sa tieto krajiny nachádzajú, čo sa týka ich zosúladenia so súborom spoločných práv a povinností EÚ. Správy dopĺňajú stanoviská k žiadostiam troch krajín o členstvo v EÚ prijaté Európskou komisiou v júni 2022.

Lídri EÚ v júni minulého roka schválili Ukrajine a Moldavsku štatút kandidátskej krajiny na členstvo. Kandidátsky štatút dostane aj Gruzínsko, a to hneď, ako krajina splní niektoré ciele definované Európskou komisiou.

(SITA)

Viac..  Historický moment pre obranu Európskej únie: Padlo rozhodnutie o spoločnom nákupe zbraní

O mam

Odporúčame pozrieť

Krajiny V4 navrhli, aby EK podporila koridory solidarity pre obilie z Ukrajiny

Krajiny V4 navrhli, aby Európska komisia (EK) bola aktívnejšia pri podpore tzv. koridorov solidarity pre …

Consent choices