Europska unia

EK sa snaží získať názory na ochranu demokratickej EÚ pred skrytým zahraničným zasahovaním

Komisia začína verejnú konzultáciu o iniciatíve „Ochrana demokracie“, ktorú predsedníčka Ursula von der Leyenová oznámila vo svojej správe o stave Únie v roku 2022. V rámci konzultácie, ktorá bude prebiehať do 13. apríla 2023, sa zhromaždia názory rôznych zainteresovaných strán na to, čo je potrebné na ochranu demokratickej sféry EÚ pred zahraničným zasahovaním a posilnenie demokratickej odolnosti.

Verejná konzultácia bude dostupná vo všetkých jazykoch EÚ. Bude podkladom pre iniciatívu „Ochrana demokracie“, ktorú chce Komisia predložiť do leta 2023. Táto iniciatíva bude zahŕňať konkrétnu legislatívnu iniciatívu na ochranu našich demokracií pred subjektmi financovanými tretími krajinami alebo prepojenými s tretími krajinami a vykonávajúcimi hospodárske činnosti v EÚ, ktoré môžu mať vplyv na verejnú mienku a demokratickú sféru. Cieľom bude aj podpora slobodných a spravodlivých volieb, posilnenie občianskej spoločnosti a občianskej angažovanosti a preskúmanie opatrení, ktoré sa už prijali na úrovni EÚ v rámci akčného plánu pre európsku demokraciu.

Viac..  Šefčovič: Proces nominácií do EK sa iba začína, správny signál však bol dôležitý

O mam

Odporúčame pozrieť

Verejná konzultácia: ex post hodnotenie Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých

Verejná konzultácia, v ktorej sa spätne hodnotí Európsky sociálny fond (ESF) za obdobie 2014 – …

Consent choices