Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca: Dobrá správa pre Slovensko, vďaka Európskemu parlamentu nám nemusia prepadnúť eurofondy

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Poslanci schválili zahrnutie opatrení REPowerEU do národných plánov na posilnenie nezávislosti od ruských fosílnych palív, urýchlenie zelenej transformácie a boj proti energetickej chudobe.

• opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie, diverzifikáciu dodávok a podporu domácností
• viac financií zo strany členských štátov na cezhraničné a viacnárodné energetické projekty
• nové pravidlá transparentnosti pre 100 konečných príjemcov, ktorí dostanú najvyššiu finančnú podporu

Plénum 535 hlasmi za, 63 proti a 53 sa zdržalo hlasovania schválilo dohodu, ktorú Parlament dosiahol v decembri minulého roka s Radou. Z nej vyplýva, že členské štáty, ktoré žiadajú o dodatočné finančné prostriedky prostredníctvom zmeneného plánu obnovy a odolnosti, budú musieť zahrnúť do svojich plánov aj opatrenia zamerané na úsporu energie, výrobu čistej energie a diverzifikáciu energetických dodávok v súlade s plánom REPowerEU.

Posilnenie nezávislosti a boj proti energetickej chudobe

Nové pravidlá sa budú na opatrenia uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. februára 2022 až na niekoľko výnimiek. Poslanci zaistili, aby išlo o opatrenia na podporu investícií na boj proti energetickej chudobe v prípade zraniteľných domácností, malých a stredných podnikov a mikropodnikov.

Cezhraničné opatrenia, transparentnosť a klíma

Poslanci presvedčili krajiny EÚ, aby vyčlenili minimálne 30 % svojich výdavkov v rámci plánu REPowerEU na viacnárodné opatrenia, ktoré sa zameriavajú na prekážky prenosu, distribúcie a uskladňovania energie a zvyšujú cezhraničné toky. Platí to aj v prípade, že opatrenia realizuje iba jedna členská krajina.

Viac..  Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Poslanci tiež dosiahli zavedenie nových pravidiel transparentnosti pre 100 konečných príjemcov, ktorí získajú najvyššiu sumu finančných prostriedkov. Tieto pravidlá sa budú týkať všetkých plánov obnovy a odolnosti.

Na kapitoly plánu REPowerEU by sa mala uplatňovať tzv. zásada „nespôsobovať významnú škodu“ s dočasnou výnimkou v prípade opatrení, ktoré slúžia na ochranu bezprostredných záujmov EÚ v oblasti energetickej bezpečnosti, minimalizujú potenciálne škody na životnom prostredí a neohrozujú klimatické ciele Únie.

Financovanie

Vyjednávači Parlamentu zabezpečili, aby z dodatočnej sumy 20 miliárd eur v grantoch, ktorú navrhla Komisia, 8 miliárd bude pochádzať zo skoršej aukcie národných emisných kvót v rámci systému obchodovania s emisiami (ETS). Zvyšných 12 miliárd sa bude čerpať z Inovačného fondu. Navyše, žiadne príjmy získané prostredníctvom ETS nemožno použiť na investovanie do fosílnych palív.

O red

Odporúčame pozrieť

MS SR odmieta kritiku Európskej komisie, na pozastavenie plánu obnovy nevidí dôvody

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR je presvedčené, že na pozastavenie plánu obnovy a odolnosti neexistujú dôvody. …

Consent choices