stefanec
Ivan Štefanec, europoslanec /KDH, EPP/. PHOTO: European Union 2023.

Ivan Štefanec: Pri ochrane detí pred sexuálnym zneužívaním je najlepšou možnosťou prevencia

Európska komisia zverejnila v minulom roku návrh nariadenia, ktorého cieľom je predchádzať sexuálnemu zneužívaniu detí a bojovať proti nemu. Odvtedy v odbornej verejnosti prebieha diskusia ako zabezpečiť bezpečnosť detí a zároveň neobmedzovať súkromie a základné práva v online prostredí. Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) medzi ktorého agendy patrí aj ochrana detí v online priestore a zároveň zastáva post Digitálneho ambasádora Ligy pre digitálny rast, predsedal medzinárodnej konferencii Európskeho internetového fóra na tému Bezpečnosť detí v online prostredí: Boj proti sexuálnemu zneužívaniu detí.

„Ako spolupredseda programového výboru Európskeho internetového fóra mám na zreteli, že sa potrebujeme v blízkej budúcnosti zaoberať strategickými otázkami, rozsahom a úlohou šifrovania pri ochrane súkromia, právnymi aspektami možností zisťovania sexuálneho zneužívania detí a hlavne sa zamerať na prevenciu. Prevencia, ktorá predchádza konaniu, dokáže ochrániť dieťa bez ujmy a len minimálne obmedzuje slobodu a ochranu súkromia jednotlivca,“ hovorí Ivan Štefanec.

Viac..  Ivan Štefanec: Nedovoľme Rusku zasahovať do vnútorných procesov EÚ

O red

Odporúčame pozrieť

sud

Nové pravidlá EÚ na ochranu kritických hlasov pred súdnym zastrašovaním

Európsky parlament v utorok potvrdil, že chce chrániť novinárov, aktivistov a akademikov a ich organizácie …

Consent choices