Vesmír. PHOTO: ©European Union, 2002

Vesmírna stratégia pre bezpečnosť a obranu má zabezpečiť silnejšiu a odolnejšiu Úniu

Európska komisia a Vesmírna stratégia Európskej únie pre bezpečnosť a obranu spoločne označili vesmír za strategickú oblasť. Ako referuje oficiálny web Komisie, v spoločnom vyhlásení uviedli, že spomenutá stratégia má zabezpečiť silnejšiu a odolnejšiu Úniu.

„Vesmírne systémy a služby v Európskej únii sú kľúčové pre fungovanie našej spoločnosti a hospodárstva, ako aj pre bezpečnosť a obranu,“ uvádza sa vo vyhlásení.

V súčasnom geopolitickom kontexte narastajúcej mocenskej konkurencie a zintenzívnenia hrozieb prijíma EÚ opatrenia na ochranu svojich vesmírnych aktív, obranu svojich záujmov, odrádzanie od nepriateľských aktivít vo vesmíre a posilnenie svojej strategickej pozície a autonómie. „Stratégia je priamou implementáciou Strategického kompasu EÚ prijatého pred necelým rokom, ktorý definoval vesmír spolu s kybernetickou a námornou oblasťou ako strategické oblasti, ktorých bezpečnosť musí byť zaistená,“ uvádza sa ďalej vo vyhlásení.

Viac..  Podpora projektov Platformy strategických technológií: EK zmenila usmernenia o regionálnej štátnej pomoci

Stratégia načrtáva hlavné hrozby vo vesmíre, ktoré ohrozujú vesmírne systémy a ich pozemnú infraštruktúru. S cieľom zvýšiť spoločné chápanie hrozieb v členských štátoch bude zhotovená ročná analýza vesmírnych hrozieb, ktorá bude čerpať zo spravodajských informácií členských štátov EÚ.

(SITA)

O mam

Consent choices