Odpad, smeti, znecistenie. PHOTO: © European Union 2012- EP

Slovensko podporuje úsilie lídrov EÚ obnoviť prírodu a znižovať znečistenie

Znižovať emisie skleníkových plynov v priemyselných zariadeniach, lepšie recyklovať a využívať obaly a odpady z obalov, ale tiež účinnejšie čistiť odpadové vody. To boli najdôležitejšie témy zasadnutia Rady ministrov životného prostredia EÚ, ktorá sa skončila v Bruseli. Delegáciu Slovenskej republiky na rokovaniach viedol štátny tajomník ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Michal Kiča, ktorý absolvoval tiež sériu bilaterálnych rokovaní s rezortnými kolegami z Nemecka a Česka. Slovensko sa  pripojilo k výzve ministrov životného prostredia Francúzska, Nemecka, Luxemburska, Španielska a Belgicka o návrhu nariadenia o obnove prírody. Výzva bude adresovaná švédskemu predsedníctvu v Rade EÚ.

Návrh nariadenia o obnove prírody odráža ambíciu zachovať prírodné bohatstvo, obnovovať prirodzené prepojenie riek, poľnohospodárskych a lesných systémov, ale tiež opeľovačov.

Ministri rokovali o návrhu revízie smernice o priemyselných emisiách. Nová smernica upravuje vplyvy na životné prostredie približne 52 tisíc európskych veľkých priemyselných zariadení. Ide predovšetkým o elektrárne, rafinérie, spracovanie a spaľovanie odpadu, výrobu kovov, cementu, skla, chemikálií, celulózy a papiera, potravín a nápojov, ale tiež intenzívny chov ošípaných a hydiny. Cieľom revízie je podnietiť hlbokú poľnohospodársku-priemyselnú transformáciu smerom k nulovému znečisťovaniu. Ministri a štátni tajomníci  sa zhodli, že je potrebné zvyšovať odolnosť priemyslu a podporovať zavádzanie inovatívnych technológií a používanie najlepšie dostupných techník (tzv. BAT).

Ďalšou diskutovanou témou bolo opätovné používanie a recyklácia obalov a odpadov z obalov. Podľa Eurostatu sa podiel nerecyklovateľných obalov výrazne zvýšil v rokoch 2012 až 2020.  Problémom je aj to, že mnohé štáty EÚ nerecyklujú technicky recyklovateľné obaly. Procesy na ich zber, triedenie, recykláciu nie sú dostupné, alebo sú príliš nákladné, resp. výstup nemá dostatočnú kvalitu.

Štátny tajomník Kiča predstavil výsledky slovenského systému zálohovania PET fliaš a plechoviek. V prvom roku fungovania zálohového systému prekročila návratnosť 70 %, pričom optimistické scenáre rátali maximálne so 60 %-ným podielom vrátených nápojových obalov. Vyzbieralo sa 820 miliónov zálohovaných obalov, pričom na trh bolo uvedených približne 1,1 miliardy zálohovaných obalov. „Je to veľký úspech a zásluha predovšetkým obyvateľov Slovenska, ktorí sa stotožnili so zálohovaním,“ zdôraznil štátny tajomník Kiča.

Zvýšiť účinnosť čistenia odpadových vôd má zabezpečiť revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Ambiciózna revízia smernice má sprísniť limity pre vypúšťanie dusíka a fosforu z čistiarní odpadových vôd. Monitorovať a čistiť sa majú tiež nové znečisťujúce látky ako mikroplasty alebo mikropolutanty, ktoré ohrozujú životné prostredie. Počíta sa tiež s postupným odkanalizovaním aglomerácií pod 2 tisíc ekvivalentných obyvateľov.

Viac..  Michal Wiezik: Prírodný turizmus vie byť násobne ekonomicky výkonnejší ako akákoľvek ťažba dreva. VIDEO

Diskutovalo sa tiež o návrhu Európskej komisie vytvoriť certifikačný rámec pre odstraňovanie uhlíka. Systém certifikácie má byť harmonizovaný a pod správou EÚ. MŽP SR je za férové podmienky, zohľadňujúce národné špecifiká. Jednotné pravidlá majú uľahčiť zavádzanie vysokokvalitného odstraňovania uhlíka v EÚ, ktoré sa bude vzťahovať na uhlíkové poľnohospodárstvo, ukladanie uhlíka vo výrobkoch a trvalé ukladanie uhlíka.

Štátny tajomník Michal Kiča sa počas pracovnej cesty v Bruseli stretol s nemeckou spolkovou ministerkou životného prostredia Steffi Lemkeovou. Témou rokovania boli CO2 štandardy z nových osobných automobilov. Štátny tajomník Kiča informoval o aktuálnej situácii na Slovensku, kde Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti zmenil stanovisko Slovenska a vyzval na hlasovanie proti prijatiu zákazu spaľovacích motorov od roku 2035.

MŽP SR považuje rozhodnutie výboru za neuvážené rozhodnutie. „Pozícia výboru nám zväzuje ruky pri ďalších rokovaniach. Slovensko je pritom veľmocou v oblasti automobilového priemyslu, osobitne v elektromobilite. Za posledný rok sme vyrobili približne 160 tisíc elektromobilov. Pozícia, ktorú zaujal výbor pre európske záležitosti, mala vzniknúť po oveľa rozsiahlejšej diskusii,“ vysvetlil Kiča a dodal, že MŽP SR sa nevzdáva snahy o odbornú a racionálnu diskusiu. V nasledujúcich dňoch envirorezort vynaloží maximálne úsilie o vyvolanie opätovnej odbornej diskusie za účasti poslancov, ale aj zástupcov automobilového priemyslu.

Štátny tajomník absolvoval tiež zdvorilostné stretnutie s novým českým ministrom životného prostredia Petrom Hladíkom. Štátny tajomník pozval predstaviteľov českého ministerstva životného prostredia na zasadnutie slovensko-českej komisie pre životné prostredie, ktoré sa uskutoční 22. mája 2023 v Smoleniciach.

O mam

Odporúčame pozrieť

emisie

EK: prísnejšie zníženie emisií do roku 2040 a oznámenie o hospodárení s oxidom uhličitým v priemysle

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie …

Consent choices