Ilustračné PHOTO: © European Union.

Schválili záruky 150 miliónov eur na operácie Európskej banky pre obnovu a rozvoj

Investičný výbor Fondu InvestEU, ktorý je súčasťou programu Európskej únie (EÚ) InvestEU, schválil záruky v hodnote približne 150 miliónov eur vo forme rámcových dohôd na plánované operácie Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR). Ide o súčasť dohody o záruke InvestEU medzi Európskou komisiou (EK) a EBOR v hodnote až 450 miliónov eur. EBOR zmobilizuje s podporou programu InvestEU financie v objeme viac ako 1,1 miliardy eur formou priamych investícií alebo prostredníctvom finančných sprostredkovateľov na pomoc krajinám EÚ, v ktorých EBOR pôsobí, aby v plnom rozsahu využili svoj ekologický potenciál. Informovala o tom EK na svojej internetovej stránke.

Nové financovanie podporí ekologické a udržateľné investície v komunálnej sfére a odvetviach dopravy a energetiky. Bude tiež príspevkom k programu EBOR Zelené mestá, ktorý sa realizuje vo viac ako 50 mestských oblastiach s cieľom urýchliť zelenú transformáciu. Nové financovanie napomôže obnove po pandémii COVID-19, zameria sa na nedostatky v infraštruktúre a zvýši úroveň konkurencieschopnosti a sociálno-ekonomickej konvergencie krajín EÚ, ktorých EBOR pôsobí. Finančné inštitúcie v týchto krajinách navyše dokážu poskytovať úvery na financovanie investícií do udržateľnej dopravy, energetickej efektívnosti, energie z obnoviteľných zdrojov a obytných budov.

EBOR v rámci programu InvestEU podporí aj ekologické investície do širokej škály priemyselných projektov a projektov v oblasti infraštruktúry. Tie budú zamerané na súkromné spoločnosti, ktoré čelia rastúcim nákladom na nové technológie, vyššiemu stupňu vnímaného rizika a nedostatku dostupných finančných prostriedkov. „Program InvestEU podporuje v celej EÚ investície, ktoré nám pomôžu realizovať naše spoločné ciele. Žiadna priorita pritom nie je naliehavejšia ako budovanie ekologickejšej, udržateľnejšej Európy. Schválenie týchto záruk ukazuje, akým prínosom je mať EBOR za implementujúceho partnera programu InvestEU,“ uviedol eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni.

Viac..  Európska komisia predložila spoločný plán plnenia paktu o migrácii a azyle

„Som veľmi rada, že naše partnerstvo s Európskou komisiou uvoľní udržateľnejšie a ekologickejšie investície v celej EÚ. EBOR využije svoje odborné znalosti zo súkromného sektora a politík na to, aby prispela k rýchlemu prechodu na zelenú budúcnosť v krajinách EÚ, do ktorých investujeme,“ poznamenala prezidentka EBOR Odile Renaudová-Bassová.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

podnikatelia

EIF sprostredkuje 280 miliónov eur českým a slovenským malým a stredným podnikom

Európsky investičný fond (EIF) podpísal dve záruky s Komeční bankou, ktoré umožnia českému veriteľovi poskytnúť …

Consent choices