Europsky strom roka
Slovenská hruška ružová z Bošáce, víťazka slovenskej ankety Strom roka 2015. PHOTO: Alena Hroncová.

Pri rozvoji územnej samosprávy Slovensku pomôžu odporúčania európskych expertov

Zahraniční experti pripravili pre Slovensko odporúčania na zlepšenie fungovania územnej samosprávy. Návrhy sú súčasťou spoločného projektu  Ministerstva vnútra SR a Rady Európy s finančnou podporou EÚ pod názvom Zabezpečenie dobrej správy vecí verejných na Slovensku. Výstupy projektu sú prezentované na záverečnej dvojdňovej konferencii, ktorú v utorok 28. marca 2023 otvoril v Bratislave štátny tajomník rezortu vnútra Tomáš Oparty.

„Vďaka odborníkom z Rady Európy máme k dispozícii kvalifikovaný a objektivizovaný pohľad na súčasnú podobu územnej samosprávy spolu s odporúčaniami a skúsenosťami z iných krajín, ktoré nám pomôžu vybrať smer pri budúcom vývoji miestnej a regionálnej samosprávy,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra.

Počas konferencie zaznievajú názory zahraničných a slovenských expertov na tému posilnenia územnej samosprávy, prerozdelenia kompetencií, budovania odborných kapacít, nastavenia regionálnej úrovne samosprávy, financovania územnej samosprávy i zlepšenia statusu hlavného mesta Bratislava a mesta Košice.

„Rada Európy realizovala projekt na objednávku ministerstva vnútra, aby sme získali objektívne poznatky, ako by sa samospráva mala ďalej rozvíjať, aby mohla lepšie poskytovať svoje služby obyvateľom a byť silnejším pilierom demokracie v území. Jednotlivé výstupy ponúkajú viacero riešení, ako k tomu ďalej môžeme na Slovensku pristupovať,“ vysvetlila  riaditeľka odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sekcie verejnej správy Naďa Firák Kurilová.

Viac..  Lucia Ďuriš Nicholsonová: To, čo sa deje na juhu Slovenska, nie je náhoda

Štátny tajomník sa poďakoval odborníkom zo Slovenska a z európskych krajín, ako aj združeniam samospráv, samosprávnym krajom a obciam a mestám, ktorí aktívne participovali na realizácii projektu. „Všetci máme spoločný cieľ. Pripraviť sa na výzvy a potreby 21. storočia, pri ktorých obce, mestá a samosprávne kraje budú hrať kľúčovú úlohu,“ povedal Tomáš Oparty.

O mam

Odporúčame pozrieť

Nástroj technickej podpory: Komisia pomáha Slovensku lepšie využívať kohézne fondy

Komisia aktuálne v Bratislave spustila projekt, ktorý pomáha Slovensku zjednodušiť a urýchliť využívanie kohéznych fondov. Projekt …

Consent choices