byrokracia
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia navrhuje pravidlá pre menej byrokracie pre spoločnosti

Európska komisia (EK) v stredu prijala návrh smernice, ktorej cieľom je uľahčiť spoločnostiam rozsiahlejšie využívanie digitálnych nástrojov a postupov v oblasti práva obchodných spoločností Európskej únie (EÚ). Návrh by mal uľahčiť firmám cezhraničné pôsobenie a zvýšiť transparentnosť a dôveru v spoločnosti, že sa na úrovni EÚ verejnosti sprístupní väčšie množstvo informácií o týchto podnikoch. Zároveň pre cezhraničné spoločnosti zníži mieru byrokracie, keďže sa vďaka osvedčeniu spoločnosti EÚ a pravidlu „jedenkrát a dosť“ ročne ušetria administratívne náklady vo výške zhruba 437 miliónov eur, prispeje k ďalšej digitalizácii a pomôže spoločnostiam – najmä malým a stredným podnikom – podnikať v EÚ. Komisia o tom informuje na svojej webstránke.

Z hľadiska zníženia byrokracie a zmiernenie administratívnej záťaže navrhované pravidlá zahŕňajú uplatňovanie spomenutej zásady „jedenkrát a dosť“, aby spoločnosti nemuseli opätovne predkladať informácie pri zakladaní pobočky alebo podniku v inom členskom štáte, pričom príslušné informácie budú v systéme prepojenia obchodných registrov (BRIS). Ďalej sú to osvedčenie spoločnosti EÚ, ktoré bude obsahovať základný súbor informácií o spoločnostiach vo všetkých jazykoch EÚ, viacjazyčný štandardný vzor pre digitálne splnomocnenie EÚ a odstránenie formalít, ako je potreba apostily alebo overených prekladov dokumentov spoločnosti.

Viac..  Európska zdravotná únia: silnejšia a lepšie pripravená na budúcnosť

V snahe zabezpečiť väčšiu transparentnosť a dôveru v spoločnosti navrhované pravidlá majú okrem iného zabezpečiť, aby dôležité informácie o spoločnostiach boli verejne dostupné najmä na úrovni EÚ prostredníctvom systému BRIS, uľahčiť vyhľadávanie informácií o podnikoch v EÚ tým, že umožní vyhľadávanie v systéme BRIS a súbežne aj v dvoch ďalších systémoch EÚ, ktoré prepájajú vnútroštátne registre konečných užívateľov výhod a insolvenčné registre, a zabezpečiť, aby boli údaje o spoločnostiach v obchodných registroch presné, spoľahlivé a aktuálne.

Návrh musia prerokovať Európsky parlament a Rada EÚ. Po schválení návrhu budú mať členské štáty dva roky na transpozíciu smernice do vnútroštátneho práva.

(SITA)

O mam

Odporúčame pozrieť

potraviny

Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre „bruselských byrokratov“

Mlyny združené v Slovenskej spoločnosti mlynárov podporujú požiadavky slovenských poľnohospodárov. Vedenie Európskej únie a najmä tamojší byrokrati …

Consent choices