jurzyca
Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red.

Eugen Jurzyca: Nové pravidlá EÚ o bezpečnosti výrobkov prinesú zákazníkovi väčšiu ochranu

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Europoslanci schválili zmenené pravidlá EÚ o bezpečnosti výrobkov

• nové pravidlá zamerané na bezpečnostné riziká súvisiace s novými technológiami a rastúcim predajom online
• lepšia ochrana zraniteľných zákazníkov, ako sú deti a ľudia so zdravotným znevýhodnením
• okamžité odstránenie nebezpečných výrobkov a účinnejšie stiahnutie výrobkov
• ročné náklady na zamedziteľné nehody spôsobené používaním nebezpečných výrobkov odhadované až na 11,5 miliardy eur

Aktualizovaná legislatíva zaistí súlad výrobkov v EÚ predávaných cez internet alebo v kamenných predajniach s najprísnejšími bezpečnostnými požiadavkami.

Poslanci Európskeho parlamentu (EP) schválili na poslednej plenárnej schôdzi zmenené pravidlá o bezpečnosti nepotravinových spotrebiteľských výrobkov 569 hlasmi za, 13 proti, pričom nikto sa nezdržal hlasovania. Nové nariadenie zosúlaďuje platnú smernicu o všeobecnej bezpečnosti výrobkov s najnovším vývojom v oblasti digitalizácie a prudkým nárastom nakupovania cez internet.

Zlepšenie hodnotenia rizík

V snahe zabezpečiť, aby boli všetky výrobky uvádzané na trh bezpečné pre zákazníkov, obsahuje nariadenie o všeobecnej bezpečnosti výrobkov opatrenia, ktoré majú zaručiť, aby sa počas hodnotení bezpečnosti brali do úvahy riziká pre najzraniteľnejších zákazníkov (napríklad deti), rodové aspekty, ako aj riziká v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Dohľad nad trhom a internetové obchody

Nové nariadenie rozširuje povinnosti hospodárskych subjektov (ako sú výrobcovia, dovozcovia či distribútori), posilňuje právomoci orgánov dohľadu nad trhom a zavádza jasné povinnosti pre prevádzkovateľov online obchodov. V záujme zmierňovania rizík majú online obchody spolupracovať s orgánmi dohľadu nad trhom, ktoré zase môžu online obchodom nariadiť, aby odstránili ponuky nebezpečných výrobkov alebo zablokovali prístup k nim, a to bezodkladne alebo najneskôr do dvoch pracovných dní.

Viac..  Ženy musia mať plnú kontrolu nad svojimi sexuálnymi a reprodukčnými právami

Výrobky pochádzajúce z krajín mimo EÚ možno uviesť na trh len vtedy, keď je v Únii usadený hospodársky subjekt, ktorý je zodpovedný za ich bezpečnosť.

Efektívne postupy stiahnutia výrobku

Prepracovaná legislatíva zlepšuje postup pri stiahnutí výrobku od používateľa, keďže súčasná miera vracania výrobkov je naďalej nízka. Odhadom až jedna tretina spotrebiteľov v EÚ naďalej používa výrobky stiahnuté z používania.

Ak je nevyhnutné výrobok stiahnuť, spotrebiteľov o tom treba okamžite informovať, pričom sa im musí ponúknuť možnosť opravy, výmeny alebo vrátania peňazí. Spotrebitelia budú mať tiež právo podať sťažnosť alebo kolektívnu žalobu. Informácie o bezpečnosti výrobkov a možnostiach nápravy musia byť dostupné v jasnom a ľahko zrozumiteľnom jazyku. Takisto sa zmodernizuje systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch (portál Safety Gate), čo umožní takéto výrobky efektívnejšie odhaliť. Systém bude tiež prístupnejší pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.

O red

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices