nevedalova
Katarína Roth Neveďalová, europoslankyňa /SMER-SD, SD/. PHOTO: European Union 2023.

Katarína Roth Neveďalová: Debata o minimálnom príjme je dnes ešte dôležitejšia ako inokedy

Poslanci chcú riešiť súčasnú krízu vysokých nákladov prostredníctvom nového zákona na modernizáciu a posilnenie vnútroštátnych systémov minimálneho príjmu v krajinách EÚ. Plénum nedávno prijalo uznesenie, podľa ktorého by smernica EÚ o primeranom minimálnom príjme zvýšila dostupnosť a účinnosť tohto systému. Viedla by tiež k tomu, že ľudia, ktorí sú v súčasnosti mimo trhu práce, by sa doň začlenili.

Krajiny EÚ by mali pravidelne hodnotiť svoje vnútroštátne systémy a v prípade potreby ich aktualizovať, pričom by mali zabezpečiť primeranú úroveň podpory, ktorá odráža vnútroštátnu prahovú hodnotu rizika chudoby (AROPE), s cieľom vytvoriť záchrannú sociálnu sieť zaručujúcu minimálnu životnú úroveň.

„Debata o minimálnom príjme je dnes ešte dôležitejšia ako inokedy, pretože v Eurozóne máme obrovskú infláciu a rastú nám ceny potravín. Zároveň tu máme aj energetickú krízu pre ktorú nám krachujú firmy. Toto všetko dokopy spôsobuje, že ľudia si za svoje peniaze môžu dovoliť stále menej a menej. Aktuálne na Slovensku poklesli reálne mzdy najviac za posledných 20 rokov, čo si nikto nevšíma. Preto treba zabezpečiť podporu najzraniteľnejších skupín, aby sociálne dávky a príspevky, ale hlavne mzdy ľudí boli dostačujúce na dôstojný život,“ hovorí slovenská europoslankyňa Katarína Roth Neveďalová /SMER-SD, SD/.

Viac..  Lagardová: ECB venuje veľkú pozornosť hladkému fungovaniu finančných trhov

Poslanci chcú tiež zvýšiť informovanosť o týchto systémoch a zlepšiť ich dostupnosť, najmä pre znevýhodnené skupiny, ako sú ľudia bez domova. Navrhujú opatrenia na riešenie rozsiahlych problémov v krajinách EÚ, ako je nedostatočné využívanie týchto systémov a digitálna priepasť.

Európska komisia ešte 28. septembra 2022 navrhla odporúčanie Rady o primeranom minimálnom príjme, ktorým sa zabezpečí aktívne začlenenie. Stanovuje, ako môžu krajiny EÚ modernizovať svoje systémy minimálneho príjmu tak, aby boli účinnejšie a aby sa znížil počet ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením v EÚ.

O red

Odporúčame pozrieť

Katarína Roth Neveďalová: Odporúčam už tradične – nohy do studenej vody a kľud. Je leto.

SOM SPÄŤ, povedal premiér Robert Fico a opäť sa vrhol do práce, menej ako dva …

Consent choices