Drogeria, cistiace prostriedky. PHOTO: © European Union 2012 - EP

Komisia navrhuje zjednodušené pravidlá pre detergenty na jednotnom trhu

Európska komisia v piatok navrhla revidované nariadenie o detergentoch, ktorým sa zjednodušujú súčasné pravidlá a zabezpečuje sa ich nadčasovosť s cieľom lepšie chrániť zdravie a životné prostredie, ako aj zaistiť lepšie fungovanie jednotného trhu s detergentmi. Výkonný orgán Európskej únie o tom informoval na svojom webe.

„Revidované pravidlá sa vzťahujú na nové inovačné výrobky, ako sú detergenty obsahujúce mikroorganizmy, a udržateľné nové postupy, ako je predaj detergentov v náhradných náplniach. Novými pravidlami sa zavádza aj digitálne označovanie a pas výrobku pre detergenty a povrchovo aktívne látky,“ uvádza sa v správe Komisie.

Odvetvie detergentov je dôležitým pododvetvím európskeho chemického priemyslu, ktorý v roku 2018 predstavoval približne 4,2 % celkovej výrobnej hodnoty chemického odvetvia. Celková trhová hodnota európskeho odvetvia detergentov v roku 2020 bola 41,2 miliardy eur. Výroba výrobkov pre celý trh, ktorý zahŕňa spotrebiteľské aj profesionálne výrobky, zahŕňa približne 700 samostatných zariadení v celej Európe.

Viac..  Europarlament chce zlepšiť ochranu spotrebiteľov pred zavádzajúcimi tvrdeniami

Návrh Komisie o revidovanom nariadení o detergentoch musia teraz v rámci riadneho legislatívneho postupu schváliť Európsky parlament a Rada.

(SITA)

O mam

Consent choices