Ukrajina, masový hrob. PHOTO: © European Union 2022

EHSV žiada opatrenia umožňujúce stíhať Rusko za environmentálne škody

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) žiada prijatie opatrení, ktoré by umožnili vyvodenie zodpovednosti voči Rusku za environmentálne škody spôsobované jeho agresiou na Ukrajine. Informuje spravodajca TASR.

Výbor pripomenul, že počas svojho aprílového plenárneho zasadnutia, v kontexte vojny na Ukrajine, prijal stanovisko k právu na zdravé životné prostredie v Európskej únii. Predstavitelia EHSV v ňom vyzvali na kriminalizáciu ruských vojnových aktivít na základe európskeho práva i na ochranu životného prostredia. „Vojna si vyberá krutú daň na ukrajinských ekosystémoch. Dostupné správy ukazujú, že boli zničené veľké plochy lesov a šíri sa znečistenie ovzdušia a vody. Vojna ohrozuje bohaté prírodné dedičstvo, škody na životnom prostredí poškodzujú ekosystémy i ľudské zdravie a ohrozujú poľnohospodársku výrobu,“ uvádza sa v stanovisku EHSV, ktoré pripomína, že podľa sekretariátu Dohovoru o biologickej diverzite je Ukrajina domovom 35 percenta európskej biodiverzity aj napriek tomu, že zaberá len šesť percent územia kontinentu.

Európsky hospodársky a sociálny výbor spolu s Európskym parlamentom žiada o uznanie ekocídy ako trestného činu podľa legislatívy EÚ. To by podľa stanoviska EHSV pomohlo vyvodiť voči Rusku zodpovednosť za jeho kroky na Ukrajine a zabrániť podobným ekologickým katastrofám v budúcnosti. Okrem toho EHSV nalieha na EÚ, aby zdokumentovala, zmapovala a zmerala tieto vplyvy s cieľom právne chrániť životné prostredie, zabezpečiť zodpovednosť a položiť základy environmentálne a sociálne spravodlivej povojnovej obnovy, ktorá je v súlade s medzinárodnými normami, ako aj so sociálnymi a environmentálnymi požiadavkami. „Životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat nemožno oddeliť. Právo na zdravé životné prostredie je nevyhnutné pre sociálny a ekonomický blahobyt ľudí v Európe a na celom svete,“ uvádza EHSV, ktorý zároveň vyzýva všetky členské krajiny a inštitúcie EÚ, aby zlepšili účinnosť existujúcich právnych nástrojov a prehĺbili svoje úsilie o zabezpečenie dodržiavania práva na zdravé životné prostredie.

Viac..  Lídri EÚ podporili plán na použitie výnosov z ruských aktív v prospech Ukrajiny

EHSV, ktorý zastupuje odbory, zamestnávateľov a záujmové organizácie, je spolu s Výborom regiónov poradným orgánom Európskej komisie.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

EÚ pošle Ukrajine po ďalších útokoch na energetickú infraštruktúru núdzovú pomoc

Európska únia v reakcii na nedávnu sériu cielených raketových útokov a útokov bezpilotnými lietadlami zo …

Consent choices