oblecenie
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Europarlament chce ekologickejší textilný a odevný priemysel EÚ

Europoslanci vyzývajú Komisiu a krajiny EÚ, aby skoncovali s „rýchlou módou“ a pomohli spotrebiteľom prijímať eticky zodpovednejšie a udržateľnejšie rozhodnutia.

Parlament vo štvrtok prijal odporúčania pre stratégiu EÚ pre udržateľné a obehové textílie 600 hlasmi za, 17 proti a 16 sa zdržalo hlasovania. V texte sa požaduje, aby textilné výrobky predávané v EÚ boli odolnejšie, ľahšie sa opätovne používali, opravovali a recyklovali. Ich výroba by mala rešpektovať ľudské, sociálne a pracovné práva, životné prostredie a dobré životné podmienky zvierat v celom dodávateľskom reťazci. Poslanci tiež chcú, aby opatrenia EÚ a členských štátov skoncovali s „rýchlou módou“.

Osobitné opatrenia budú prijaté v budúcich právnych predpisoch EÚ

Parlament uviedol, že spotrebitelia by mali mať viac informácií, aby mohli prijímať udržateľné rozhodnutia, a vyzýva na zákaz ničenia nepredaného a vráteného textilného tovaru v nadchádzajúcej revízii nariadenia o ekodizajne. Poslanci chcú jasné pravidlá na zastavenie greenwashingu výrobcami, napríklad prostredníctvom prebiehajúcej legislatívnej práce týkajúcej sa posilnenia postavenia spotrebiteľov v zelenej transformácii a regulácie ekologických tvrdení.

Poslanci tiež chcú, aby nadchádzajúca revízia rámcovej smernice o odpade obsahovala osobitné ciele týkajúce sa predchádzania vzniku textilného odpadu, jeho zberu, opätovného použitia a recyklácie. Naliehavo vyzývajú Komisiu, aby bezodkladne spustila iniciatívu na prevenciu a minimalizáciu uvoľňovania mikroplastov a mikrovlákna do životného prostredia. Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii tu.

Predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola v stredu vo vyhlásení v pléne, po ktorom nasledovalo kolo vystúpení predstaviteľov politických skupín, pripomenula 10. výročie kolapsu odevnej továrne Rana Plaza v Bangladéši, pri ktorom zahynulo 1 134 ľudí. Pripomenula, že táto katastrofa je budíčkom pre západný svet, vrátane EÚ, ktorá si musí „priznať dôsledky uprednostňovania preferencií spotrebiteľov, pokiaľ ide o hojnosť a cenovú dostupnosť, pred umiernenosťou a udržateľnosťou“.

Vyhlásenie spravodajkyne

Viac..  Komisia navrhuje nové opatrenia zamerané na zručnosti a talenty

Spravodajkyňa Delara Burkhardt (S&D, DE) uviedla: „Spotrebitelia sami nemôžu reformovať svetový textilný sektor prostredníctvom svojich nákupných návykov. Ak dovolíme trhu samoreguláciu, necháme dvere otvorené „rýchlej móde“, ktorá využíva ľudí aj zdroje. EÚ musí právne zaviazať výrobcov a veľké módne spoločnosti, aby fungovali udržateľnejšie. Ľudia a planéta sú dôležitejšie ako zisky textilného priemyslu. Katastrofy, ku ktorým došlo v minulosti, ako napríklad kolaps továrne Rana Plaza v Bangladéši, pestovanie textilných skládok v Ghane a Nepále, znečistená voda a mikroplasty v našich oceánoch, ukazujú, čo sa stane, keď nebudeme presadzovať tento princíp. Čakali sme dosť dlho – je čas urobiť zmenu!“

Súvislosti

Komisia 30. marca 2022 predložila stratégiu EÚ pre udržateľné a obehové textílie s cieľom riešiť celý životný cyklus textilných výrobkov a navrhnúť opatrenia na zmenu spôsobu výroby a spotreby textilu. Jeho cieľom je plniť záväzky Európskej zelenej dohodynového akčného plánu pre obehové hospodárstvo a priemyselnej stratégie pre textilný priemysel.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov v súvislosti s obehovým hospodárstvom, podporou trvalo udržateľných produktov a výroby EÚ a podporou prechodu na model udržateľného a odolného rastu, ako je to vyjadrené v návrhoch 5 ods. 3, 5 ods. 9, 5 ods.10, 5 ods. 11, 11 ods. 1 a 11 ods. 8 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O mam

Odporúčame pozrieť

textil

Obehové hospodárstvo pre textil: zníženie, opätovné použitie a recyklácia

Komisia navrhuje pravidlá, podľa ktorých sú výrobcovia zodpovední za celý životný cyklus textilných výrobkov a podporujú udržateľné …

Consent choices