Vladímír Bilčík, europoslanec /DEMOKRATI, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Bilčík: Udržateľný prístup k potravinám musí byť za prijateľné ceny

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Poslanci požadujú plán potravinovej bezpečnosti EÚ a zdroje pre poľnohospodárov

• EÚ sa musí stať potravinovo sebestačnou
• Potrebné sú investície do digitalizácie a modernizácie poľnohospodárstva
• Výzva na kampane proti plytvaniu potravinami, vnútroštátne programy prevencie potravín a spoluprácu supermarketov s potravinovými bankami
• Pri vykonávaní Zelenej dohody sa musí zachovať podnikanie a činnosť v poľnohospodárstve

EÚ musí posilniť svoju potravinovú bezpečnosť, autonómiu a odolnosť poľnohospodárskeho odvetvia v reakcii na pandémiu COVID-19, vojnu Ruska proti Ukrajine a zmenu klímy. V uznesení prijatom 447 hlasmi za, pričom 142 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania, Parlament tvrdí, že EÚ sa musí stať menej závislou od tretích krajín a diverzifikovať dodávky v kritických výrobných oblastiach, ako sú hnojivá, krmivá a suroviny. Poslanci žiadajú plán potravinovej bezpečnosti založený na zásobách potravín, bielkovinovej a krmivovej stratégii a finančnej podpore pre európskych výrobcov.

Financovanie prístupu poľnohospodárov k digitálnym technológiám a presnému obhospodarovaniu plodín je kľúčom k zvýšeniu výnosov a zníženiu používania pesticídov a spotreby vody. Mal by sa vytvoriť nový program EÚ na modernizáciu zavlažovacích zariadení a podporu novej infraštruktúry vodného hospodárstva.

Poslanci tiež žiadajú kampane EÚ proti plytvaniu potravinami, národné programy predchádzania potravinovým rizikám, aby supermarkety spolupracovali s potravinovými bankami a zasadzujú sa za investície do infraštruktúry pre udržateľnejšiu prepravu a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov. Kapitola o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch by mala byť súčasťou obchodných dohôd s cieľom bojovať proti nekalej hospodárskej súťaži zo strany výrobcov z tretích krajín, ktorí podliehajú menej prísnym právnym predpisom.

Viac..  Robert Hajšel: Mali by sme podporovať vývoz ukrajinského obilia do štátov severnej Afriky, nie do EÚ

Vplyv Európskej zelenej dohody na poľnohospodárstvo

Uznávajúc, že Európska zelená dohoda je možným “miľníkom prechodu EÚ na ekologickejšie, udržateľnejšie a odolnejšie hospodárstvo a poľnohospodárstvo“, poslanci tvrdia, že „niektoré z navrhovaných opatrení by mohli mať nezamýšľané účinky, ktoré ešte neboli riadne posúdené a identifikované na úrovni poľnohospodárskych podnikov“. Komisia by preto mala pri vykonávaní Zelenej dohody zabezpečiť, aby sa „poľnohospodárske podnikanie a činnosť v celej Únii zachovali zo strategického hľadiska a z hľadiska potravinovej bezpečnosti“.

Spravodajkyňa Marlene Mortler (EPP, DE): „Sebestačnosť v oblasti potravín nemožno považovať za samozrejmosť. Európa sa musí stať nezávislejšou. Našu potravinovú bezpečnosť môžeme zabezpečiť len vtedy, ak budú mať európski poľnohospodári silnú a životaschopnú pozíciu v potravinovom reťazci a budú môcť investovať do budúcnosti. Chcú inovácie a potrebujú motiváciu! Naši poľnohospodári si zaslúžia spoľahlivé politické a praktické podmienky. Preto navrhujeme posilniť úlohu prvovýrobcov v potravinovom reťazci, podporiť mladých poľnohospodárov a ženy poľnohospodárky a posilniť investície a inovácie. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť pozitívnu perspektívu pre európskych poľnohospodárov, ich budúce generácie a našu potravinovú bezpečnosť.“

O red

Odporúčame pozrieť

Michal Wiezik: Komisia odmietla predložiť legislatívu na zlepšenie podmienok chovaných zvierat

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Zdieľaj …

Consent choices