Vladímír Bilčík, europoslanec /DEMOKRATI, EPP/. PHOTO: redakcia/red.

Vladimír Bilčík: Udržateľný prístup k potravinám musí byť za prijateľné ceny

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE.

Poslanci požadujú plán potravinovej bezpečnosti EÚ a zdroje pre poľnohospodárov

• EÚ sa musí stať potravinovo sebestačnou
• Potrebné sú investície do digitalizácie a modernizácie poľnohospodárstva
• Výzva na kampane proti plytvaniu potravinami, vnútroštátne programy prevencie potravín a spoluprácu supermarketov s potravinovými bankami
• Pri vykonávaní Zelenej dohody sa musí zachovať podnikanie a činnosť v poľnohospodárstve

EÚ musí posilniť svoju potravinovú bezpečnosť, autonómiu a odolnosť poľnohospodárskeho odvetvia v reakcii na pandémiu COVID-19, vojnu Ruska proti Ukrajine a zmenu klímy. V uznesení prijatom 447 hlasmi za, pričom 142 bolo proti a 31 sa zdržalo hlasovania, Parlament tvrdí, že EÚ sa musí stať menej závislou od tretích krajín a diverzifikovať dodávky v kritických výrobných oblastiach, ako sú hnojivá, krmivá a suroviny. Poslanci žiadajú plán potravinovej bezpečnosti založený na zásobách potravín, bielkovinovej a krmivovej stratégii a finančnej podpore pre európskych výrobcov.

Financovanie prístupu poľnohospodárov k digitálnym technológiám a presnému obhospodarovaniu plodín je kľúčom k zvýšeniu výnosov a zníženiu používania pesticídov a spotreby vody. Mal by sa vytvoriť nový program EÚ na modernizáciu zavlažovacích zariadení a podporu novej infraštruktúry vodného hospodárstva.

Poslanci tiež žiadajú kampane EÚ proti plytvaniu potravinami, národné programy predchádzania potravinovým rizikám, aby supermarkety spolupracovali s potravinovými bankami a zasadzujú sa za investície do infraštruktúry pre udržateľnejšiu prepravu a skladovanie poľnohospodárskych výrobkov. Kapitola o potravinách a poľnohospodárskych výrobkoch by mala byť súčasťou obchodných dohôd s cieľom bojovať proti nekalej hospodárskej súťaži zo strany výrobcov z tretích krajín, ktorí podliehajú menej prísnym právnym predpisom.

Viac..  Politické skupiny v EP dotvárajú svoje kluby, líderku potvrdili aj socialisti

Vplyv Európskej zelenej dohody na poľnohospodárstvo

Uznávajúc, že Európska zelená dohoda je možným “miľníkom prechodu EÚ na ekologickejšie, udržateľnejšie a odolnejšie hospodárstvo a poľnohospodárstvo“, poslanci tvrdia, že „niektoré z navrhovaných opatrení by mohli mať nezamýšľané účinky, ktoré ešte neboli riadne posúdené a identifikované na úrovni poľnohospodárskych podnikov“. Komisia by preto mala pri vykonávaní Zelenej dohody zabezpečiť, aby sa „poľnohospodárske podnikanie a činnosť v celej Únii zachovali zo strategického hľadiska a z hľadiska potravinovej bezpečnosti“.

Spravodajkyňa Marlene Mortler (EPP, DE): „Sebestačnosť v oblasti potravín nemožno považovať za samozrejmosť. Európa sa musí stať nezávislejšou. Našu potravinovú bezpečnosť môžeme zabezpečiť len vtedy, ak budú mať európski poľnohospodári silnú a životaschopnú pozíciu v potravinovom reťazci a budú môcť investovať do budúcnosti. Chcú inovácie a potrebujú motiváciu! Naši poľnohospodári si zaslúžia spoľahlivé politické a praktické podmienky. Preto navrhujeme posilniť úlohu prvovýrobcov v potravinovom reťazci, podporiť mladých poľnohospodárov a ženy poľnohospodárky a posilniť investície a inovácie. Je to jediný spôsob, ako vytvoriť pozitívnu perspektívu pre európskych poľnohospodárov, ich budúce generácie a našu potravinovú bezpečnosť.“

O red

Odporúčame pozrieť

Bilčík vycestoval do Čiernej Hory a Srbska. Bude hodnotiť pokrok v rozširovaní EÚ

Slovenský europoslanec Vladimír Bilčík vycestoval na 5-dňovú návštevu Čiernej Hory a Srbska. Krajiny západného Balkánu, …

Consent choices