Dočerpanie eurofondov vidí ZMOS aj v pokračovaní programu Fast Care

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) požiadalo v stredu (16. 8.) listom vládu o pokračovanie zabezpečenia pomoci so starostlivosťou o odídencov z Ukrajiny prostredníctvom pokračovania programu Fast Care z ďalších operačných programov eurofondov.

Dôvodom je, že niektoré obce a mestá už nemajú nárok na zdroje z prioritnej osi Fast Care Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). ZMOS to vo štvrtok oznámilo s tým, že štát môže zabrániť prepadnutiu prostriedkov z eurofondov vo výške viac ako 30 miliónov eur.

Mestá a obce, ktoré už nespadajú do oprávneného obdobia Fast Care IROP, posledný polrok vynakladajú zdroje na starostlivosť o odídencov, ktorých počet pribudol v aktuálnom čase. „Je faktom, že mestá a obce prechádzajú neľahkým obdobím, v ktorom im bolo ukrojené na príjmoch z podielových daní, zvýšili sa im náklady dosahmi energetickej krízy a boli prijaté legislatívne opatrenia pre samosprávy bez finančného krytia,“ informoval predseda ZMOS Jozef Božik.

Z nevyužitých eurofondov má podľa združenia štát možnosť zabrániť prepadnutiu prostriedkov vo výške viac ako 30 miliónov eur, a zároveň tým zlepšiť svoje všeobecné hospodárenie a schodok verejných financií ešte v tomto roku. „Uvedomujeme si, že nevyčerpané zdroje IROP už zrejme neumožňujú realokovať dostatočné finančné prostriedky na tento účel,“ doplnil Božik. Zároveň pripomenul, že výrazný predpoklad nedočerpania zdrojov vzhľadom na charakter a objemnosť projektov je napríklad v Operačnom programe Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a v Operačnom programe Integrovaná Infraštruktúra (OP II).

Viac..  Euroinštitúcie sa dohodli sprístupniť okamžité platby v eurách pre občanov EÚ

Podľa predsedu ZMOS je možné stihnúť ešte počas septembra tohto roka rýchlym a efektívnym konaním a revíziou zachrániť aj tieto zdroje pred prepadnutím a využiť na pokrytie potrieb prípadného pokračovania programu Fast Care. „V tejto súvislosti sme pred pár týždňami požiadali aj rezort vnútra o sprístupnenie presného počtu odídencov s novým a platným útočiskom za predchádzajúce mesiace ako relevantného údaju pre možné pokračovanie programu Fast Care,“ uzavrel Božik.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Slovensko

Zo starých eurofondov zostáva Slovensku vyčerpať viac ako tri miliardy eur

Slovensko využilo z eurofondov v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka …

Consent choices