Slovensko
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Nová výzva z Plánu obnovy podporí spoluprácu so Slovákmi žijúcimi v zahraničí

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) vyhlásila 31.8.2023 výzvu na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou vo výške 1,6 mil. EUR. Cieľom je budovanie vzťahov so Slovákmi v zahraničí za účelom zvýšenia ich povedomia o príležitostiach a využitia ich cenného know-how pre modernizáciu Slovenska.

Cieľom výzvy je predovšetkým podpora podujatí na Slovensku a v zahraničí, kde žije slovenská diaspóra. Podľa predsedu vlády SR Ľudovíta Ódora sa talent a zmiernenie úniku mozgov do zahraničia pridlho nepovažovali za potrebné na to, aby Slovensko dokázalo zvládnuť výzvy dnešnej doby. Podľa jednej zo štatistík, „22 % vysokoškolákov študuje v zahraničí a menej ako polovica sa chce vrátiť. Nemáme inú možnosť ako zmeniť prístup k talentu, inováciám a budúcnosti,” vyhlásil Ľ. Ódor. Pre potreby výzvy sa za príslušníka slovenskej diaspóry pokladá fyzická osoba žijúca v zahraničí, ktorá má väzbu na Slovensko, pričom nemusí byť občanom Slovenskej republiky. Sú to najmä ľudia, ktorí v posledných desaťročiach odišli z ekonomických dôvodov, alebo študenti a stážisti, u ktorých sa krátkodobý pobyt v zahraničí zmenil z profesionálnych či súkromných dôvodov na trvalé vysťahovanie sa.

Podpredsedníčka vlády SR pre Plán obnovy a odolnosti (POO) a využívanie eurofondov Lívia Vašáková doplnila: „Slovensko je malá krajina, a preto si nemôžeme dovoliť plytvať talentom. Odchod talentovaných ľudí do zahraničia však môžeme vnímať aj ako príležitosť, ak sa vrátia späť na Slovensko a nadobudnutými skúsenosťami posilnia ľudský kapitál. Preto sa v pláne obnovy snažíme motivovať Slovákov žijúcich zahraničí, aby sa zaujímali o lepšiu budúcnosť našej krajiny. Verím, že projekty podporené touto výzvou inšpirujú k návratu čo najviac z nich.“ Celková alokácia výzvy je 1,6 mil. eur (vrátane DPH 1,75 mil. eur). Výška grantov sa môže pohybovať od 100-tisíc do 200-tisíc eur. Maximálna intenzita pomoci je 100 % z prostriedkov POO. Prihlásiť sa do výzvy môžu neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, združenia občanov, záujmové združenia právnických osôb a združenia fyzických a právnických osôb, vysoké školy, výskumné inštitúcie, a podnikateľské subjekty, ktoré vznikli najneskôr k 1.1.2021 a majú sídlo v Slovenskej republike.

Viac..  I. Ivanovová: Mladí Európania nám dávajú dôvod veriť v demokratickú budúcnosť

Podľa Michaely Krškovej, generálnej riaditeľky VAIA, cieľom nie je len návrat ľudí zo zahraničia: „V rámci tejto výzvy môžu Slováci v zahraničí prispieť k celkovému zlepšeniu smerovania krajiny, či už svojimi skúsenosťami z podnikateľskej, výskumnej alebo manažérskej oblasti. Evidujeme množstvo občanov Slovenska, ktorí sa napriek dlhodobému pobytu v zahraničí aktívne angažujú v dianí alebo hľadajú príležitosti zmysluplného zapojenia sa na Slovensku.“ Výzva podporuje typy podujatí ako napríklad konferencie, semináre, workshopy, školenia, letné školy, webináre, diskusie, akceleračné programy a digitálne platformy, ktoré by obsahovali informácie dôležité o možnostiach návratu na Slovensko, ponuky pracovných miest, možnosti spolupráce s organizáciami na Slovensku. Každé podporené podujatie musí byť zamerané aspoň na jeden z týchto 4 cieľov: pobytová legislatíva a občianstvo na Slovensku, internacionalizácia akademického sektora, oblasť výskumu a inovácií a kariérne príležitosti na Slovensku.

Žiadatelia môžu podávať svoje projekty do 30.11.2023. Proces hodnotenia projektov bude dvojkolový: posúdenie splnenia formálnych kritérií projektu a odborné hodnotenie projektu. VAIA pripraví pre záujemcov o informácie k výzve online seminár.

Link na výzvu: https://vaia.gov.sk/sk/2023/08/31/vyzva-na-podporu-posilnenia-vztahov-so-slovenskou-diasporou/

O mam

Odporúčame pozrieť

Eurokomisia pozitívne zhodnotila Plán pre Ukrajinu, umožní to miliardové platby

Európska komisia (EK) v pondelok prijala návrh vykonávacieho rozhodnutia Rady EÚ, ktorý pozitívne hodnotí Plán …

Consent choices