Plastic cup recycling

EÚ podporí nový fond podporujúci firmy aktívne v obehovej ekonomike plastov

Európsky investičný fond (EIF) sumou 50 miliónov eur podporí Fond pre obehovú ekonomiku plastov spoločnosti Infinity Recycling so sídlom v Holandsku. Ide o európsky fond, ktorý investuje do spoločností vyvíjajúcich nové procesy pre pokročilú recykláciu plastov, uviedla vo štvrtok Európska komisia.

Uvedený fond podporuje spoločnosti s technológiami, ktoré potrebujú financovanie na priemyselné a komerčné rozšírenie svojich prevádzok. Fond pre obehovú ekonomiku plastov má za cieľ zhromaždiť 150 miliónov eur, z čoho tretinu pokryje záväzok EIF. Finančnú transakciu EIF podporuje program InvestEU, ktorého cieľom je zmobilizovať viac ako 372 miliárd eur v dodatočných investíciách na politické priority EÚ v období 2021 – 2027, a tiež Európska investičná banka (EIB).

Komisia upozornila, že tradičná (mechanická) recyklácia spôsobuje, že plasty strácajú svoje pôvodné vlastnosti (bezpečnosť pri použití v styku s potravinami, pevnosť alebo pružnosť). Aj preto nový fond podporuje pokročilé recyklačné technológie, medzi ktoré patria chemické procesy umožňujúce úplnú recykláciu plastového odpadu na konci životnosti plastových produktov, výrobu nových plastov s vlastnosťami podobnými pôvodnému použitiu a ich opätovné začlenenie do existujúceho hodnotového reťazca.
Uvedený fond tak môže zohrávať úlohu pri umožnení plne obehového priemyslu plastov. „Pre väčšinu Európanov je recyklácia už neoddeliteľnou súčasťou ich každodenného života. Nastolenie skutočnej obehovej ekonomiky si vyžaduje aj priemyselné riešenia, ktoré umožňujú recykláciu plastov v plnej miere, efektívne a mnohonásobne,“ uviedol v správe pre médiá eurokomisár pre životné prostredie, oceány a rybolov Virginijus Sinkevičius. Podľa jeho slov financovanie prostredníctvom InvestEU pomôže inovatívnym európskym spoločnostiam napredovať v obehovom plastovom priemysle a bude pôsobiť ako stimul pre zelený prechod EÚ.

Viac..  Komisia uľahčuje pôsobenie cezhraničných neziskový združení v EÚ

Výkonná riaditeľka EIF Marjut Falkstedtová v tejto súvislosti vyhlásila, že podiel plastových obalov, ktoré sa recyklujú, je stále príliš nízky. „Zmenou našich návykov sa dá dosiahnuť veľa, ale inovácie sú kľúčom k nájdeniu nových spôsobov, ako sa vyrovnať s používaním štrukturálnych plastov a zabezpečiť, aby sme každý kus plastu použili čo najviac. Sme radi, že s podporou programu InvestEU môžeme podporiť tento druh inovácií,“ vysvetlila.

Podľa údajov spoločnosti Infinity Recycling dopyt po použití recyklovaných komodít pri výrobe plastov je na vzostupe, ale zatiaľ len niekoľko pokročilých technológií na recykláciu plastov dokázalo dosiahnuť komerčný rozsah. Ďalším firmám z tejto oblasti zas chýbajú špecializované finančné štrukturalizačné a obchodné zručnosti potrebné na rozšírenie výroby, získavanie vysokokvalitných vstupov a uzatváranie dohôd o dodávkach s odberateľmi. Práve v tomto smere má byť nápomocná suma 50 miliónov eur od EIF, ktorá zvýši celkový stav financií fondu nad hranicu 105 miliónov eur a umožní urýchliť obehovosť plastovom priemysle.

Fond pre obehovú ekonomiku plastov bol založený v Luxembursku a spravuje ho manažér fondu Infinity Recycling BV so sídlom v Rotterdame.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

pekar

Pekári vítajú schválenie podpory Európskou komisiou a vyzývajú Sociálnu poisťovňu, aby konala

Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) víta schválenie schémy podpory pre potravinárov a poľnohospodárov …

Consent choices