EU USA
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Súdny dvor EÚ: Eurokomisia má právo nežiadať vízovú reciprocitu od občanov USA

Európska komisia (EK) nemá povinnosť pozastaviť oslobodenie od vízovej povinnosti pre občanov Spojených štátov pre nedostatočnú reciprocitu USA v tejto oblasti. V utorok o tom rozhodol Súdny dvor EÚ, informuje spravodajca TASR.

Vízová povinnosť pre štátnych príslušníkov tretej krajiny pri prekročení hraníc členského štátu je v EÚ upravená jednotne. Rozhodli o tom Európsky parlament (EP) a Rada EÚ. V prípade, že sa tretia krajina oslobodená od vízovej povinnosti rozhodne zaviesť víza pre občanov jedného alebo viacerých členských štátov EÚ, nariadenie stanovuje niekoľkostupňový „mechanizmus reciprocity“. Niektoré z úkonov sú delegované na EK, napríklad dočasné pozastavenie oslobodenia od vízovej povinnosti. To sa vzťahuje aj na občanov Spojených štátov.

Pretože americká vláda nezrušila vízovú povinnosť pre občanov Bulharska, Chorvátska, Cypru a Rumunska, europarlament v roku 2017 a potom aj v októbri 2020 vyzval eurokomisiu, aby toto oslobodenie dočasne pozastavila. EK to považovala za nevhodné, najmä pre nepriaznivé dôsledky pre EÚ. EP preto podal na Súdnom dvore EÚ žalobu na nečinnosť proti EK.

Viac..  Preplnenosť väzníc je v Európe problémom, SR je pod európskym priemerom

Súdny dvor v utorok žalobu zamietol, pretože EK nie je povinná automaticky pozastaviť oslobodenie od vízovej povinnosti a má priestor na politickú voľnú úvahu. EK musí zohľadniť tri kritériá, vrátane dôsledkov takéhoto kroku v politickej, hospodárskej a obchodnej oblasti pre Úniu a jej členské štáty s dotknutou treťou krajinou. Podľa Súdneho dvora EK zohľadnila všetky tri kritériá a na ich základe nezaviedla recipročnú vízovú povinnosť pre Američanov vstupujúcich do EÚ. Podľa EK by to malo významný negatívny vplyv na politiku EÚ a mnohé sektory jej činnosti. Tým neprekročila svoju mieru voľnej úvahy a preto jej nemožno vyčítať nečinnosť.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Andrzej DUDA

Duda: Poľsko chce využiť predsedníctvo v EÚ na upevnenie vzťahov s USA

Nadchádzajúce predsedníctvo Poľska v Rade Európskej únie sa bude zameriavať na posilnenie spolupráce so Spojenými …

Consent choices