Európske vlajky. PHOTO: © European Union 2012 - Source : EP

Ministri životného prostredia EÚ vyjadrili podporu klimatickým cieľom

Aktualizácia európskych klimatických cieľov pod Parížskou klimatickou dohodou a s ňou spojená spoločná pozícia EÚ na klimatickej konferencii OSN v Dubaji, znižovanie emisií skleníkových plynov z ťažkých úžitkových vozidiel, ako aj revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd a znižovanie plastového odpadu. To boli hlavné témy rokovania Rady ministrov EÚ pre životné prostredie v Luxembursku. Slovenskú delegáciu na rokovaniach viedol minister životného prostredia Milan Chrenko.

Európska únia zostáva celosvetovým lídrom v boji s klimatickou krízou. V tejto súvislosti sa ministri dohodli na aktualizácii klimatických cieľov, vyplývajúcich z Parížskej klimatickej dohody, ale tiež na spoločnej pozícii štátov EÚ na klimatickej konferencii, kde budú podporovať ambicióznejšie globálne záväzky v oblasti znižovania skleníkových plynov. Prioritou je udržať cieľ nárastu globálnej teploty o maximálne 1,5 °C na v porovnaní s predindustriálnym obdobím.

Ministri sa aj napriek negatívnemu postoju Slovenska a Česka dohodli na možnej podobe kľúčového predpisu na znižovanie emisií CO2 v cestnej doprave. Konkrétne ide o revíziu nariadenia o emisných normách pre nové ťažké úžitkové vozidlá. Práve nákladné autá či autobusy sú dôležitou súčasťou cestnej dopravy, ktorá ovplyvňuje každodenný život miliónov ľudí. Okrem iného by to v praxi znamenalo, že všetky nové mestské autobusy budú musieť od roku 2030 resp. 2035 vykazovať nulové emisie. Návrh nariadenia bude ešte predmetom rokovaní v Európskom parlamente.

Viac..  Ivan Štefanec: Blaha s Dankom nemôžu zneužívať atentát na zastrašovanie novinárov a občanov

Zvýšiť účinnosť čistenia odpadových vôd má zabezpečiť revízia smernice o čistení komunálnych odpadových vôd. Ambiciózna revízia smernice má sprísniť limity pre vypúšťanie dusíka a fosforu z čistiarní odpadových vôd. Monitorovať a čistiť sa majú tiež nové znečisťujúce látky ako mikroplasty alebo mikropolutanty, ktoré ohrozujú životné prostredie. Počíta sa tiež s postupným odkanalizovaním aglomerácií pod 2 tisíc ekvivalentných obyvateľov a účinnejšom zachytávaní dažďovej vody v mestách.

Ministri diskutovali aj o podpore obehového hospodárstva. Otvorenou otázkou zostáva zmena rámcovej smernice o odpade, zameraná na textilný a potravinársky odpad. Zlepšiť sa má aj miera návratnosti použitých a odpadových mobilných telefónov, tabletov a laptopov.

O mam

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Pod tlakom enviromentálnych organizácií Komisia predstavila nový klimatický cieľ

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE. Komisia …

Consent choices