Ropovod. PHOTO: TASR

Inštitúcie EÚ sa dohodli na zákone o kritických surovinách

Európska komisia (EK) privítala pondelňajšiu politickú dohodu medzi vyjednávačmi Európskeho parlamentu a členskými štátmi (Rada EÚ) o zákone o kritických surovinách (CRMA). Informuje o tom bruselský spravodajca TASR.

Nový zákon stanovuje sériu komplexných opatrení na zabezpečenie prístupu EÚ k bezpečným, diverzifikovaným, cenovo dostupným a udržateľným dodávkam kritických surovín. To je podľa správy EK nevyhnutné pre konkurencieschopnosť Európy, vrátane zeleného a digitálneho priemyslu, ako aj obrany a letectva. Nové pravidlá pomôžu zvýšiť domáce kapacity pre kritické suroviny v rámci dodávateľského reťazca a doplnia iniciatívy na diverzifikáciu ich dodávok prostredníctvom medzinárodných partnerstiev. Dohodnuté referenčné hodnoty špecifikujú, že EÚ by mala mať kapacitu do roku 2030 vyťažiť 10 %, spracovať 40 % a recyklovať 25 % svojej ročnej spotreby strategických surovín.

Kompromisná dohoda medzi inštitúciami EÚ zahŕňa aj cieľ zmierniť dopyt po kritických surovinách prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov a technologického pokroku. EÚ by mala diverzifikovať aj dovoz strategických surovín, aby sa nespoliehala na jeden zdroj dodávok pri viac ako 65 % svojej spotreby. Na posilnenie domácich kapacít EÚ eurokomisia spolu s členskými štátmi identifikuje strategické projekty, ktoré budú profitovať z efektívnejších, rýchlejších a účinnejších povoľovacích postupov, ako aj uľahčeného prístupu k financiám. Dohoda tiež rozširuje rozsah strategických projektov na tie, ktoré umožňujú výrobu materiálov nahrádzajúcich strategické suroviny.

Viac..  EÚ vyzvala Izrael na ukončenie vojenskej operácie v Rafahu

Zákon okrem toho zabezpečuje, aby sa úsilie o vybudovanie bezpečných a udržateľných kritických hodnotových reťazcov surovín prostredníctvom strategických projektov v EÚ alebo v tretích krajinách vynakladalo v súlade s vysokými environmentálnymi, sociálnymi normami a normami riadenia. Dohoda zahŕňa, že zoznam kritických a strategických surovín sa stane súčasťou právnych predpisov EÚ, pričom na ich zoznam pridáva aj hliník a syntetický grafit. Kritické suroviny zo zoznamu EÚ tam boli zaradené vzhľadom na ich strategický význam pre zelený a digitálny prechod a obranný a vesmírny sektor a tiež vzhľadom na predpokladaný nárast ich dopytu, ktorý prekročí predvídateľnú ponuku.

CRMA zavádza zároveň aj efektívne monitorovanie kritických dodávateľských reťazcov surovín a povinnosť pre veľké spoločnosti vykonávať hodnotenia rizík svojich dodávateľských reťazcov. Predpokladá aj koordináciu zásob strategických surovín medzi členskými štátmi EÚ. Politickú dohodu budú musieť ešte formálne schváliť poslanci Európskeho parlamentu a ministri členských krajín.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

Jozef Mihál o kritických surovinách: EÚ sa takmer výlučne spolieha na dovoz z autokratických režimov, musí sa to zmeniť

Kritické suroviny: Plány na zabezpečenie ich dodávok a suverenity EÚ • odstránenie byrokracie, podpora inovácií …

Consent choices