Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik: Bude musieť prísť k zásadnej redukcii emisií z nákladnej dopravy

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Parlament podporil pravidlá na zníženie znečistenia ovzdušia ťažkými vozidlami

• Zlepšenie kvality ovzdušia v EÚ v súlade s cieľmi Zelenej dohody a REPowerEU
• Bezemisné mestské autobusy do roku 2030
• Ťažké vozidlá predstavujú 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy EÚ

Poslanci sú pripravení začať rokovania s krajinami EÚ o nových opatreniach na posilnenie cieľov znižovania emisií CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá ako autobusy, nákladné vozidlá a prívesy.

Parlament prijal svoju rokovaciu pozíciu 445 hlasmi za, 152 členov hlasovalo proti a 30 sa zdržalo hlasovania.

Poslanci požadujú prísne ciele znižovania emisií CO2 pre stredné a ťažké nákladné vozidlá vrátane profesionálnych vozidiel (ako sú odpadkové vozy, sklápače alebo miešačky) a autobusov. Ciele by boli 45 % na obdobie rokov 2030 – 2034, 65 % na roky 2035 – 2039 a 90 % od roku 2040.

Poslanci súhlasia s návrhom Komisie povoliť registráciu len nových mestských autobusov s nulovými emisiami od roku 2030 a navrhujú dočasnú výnimku (do roku 2035) pre mestské autobusy poháňané biometánom za prísnych podmienok.

Spravodajca Bas Eickhout (Zelení/ESA, NL) uviedol: „Prechod na nákladné automobily a autobusy s nulovými emisiami je nielen kľúčom k dosiahnutiu našich cieľov v oblasti klímy, ale aj kľúčovým opatrením pre čistejšie ovzdušie v našich mestách. Prinášame prehľadnosť pre jedno z hlavných výrobných odvetví v Európe a jasný stimul na investovanie do elektrifikácie a vodíka. Staviame na návrhu Komisie rozšírením rozsahu pôsobnosti a prispôsobením niekoľkých cieľov a referenčných hodnôt, aby sme dobehli realitu, keďže transformácia prebieha rýchlejšie, ako sa očakávalo.“

Viac..  Jozef Mihál: Nenávistné prejavy na internete by mali patriť medzi trestné činy

Parlament je teraz pripravený začať rokovania s vládami EÚ o konečnej podobe právnych predpisov. Komisia 14. februára 2023 predložila legislatívny návrh na stanovenie noriem CO2 pre ťažké úžitkové vozidlá od roku 2030 s cieľom pomôcť dosiahnuť EÚ klimatickú neutralitu do roku 2050 a znížiť dopyt po dovážaných fosílnych palivách. Ťažké úžitkové vozidlá, ako sú nákladné vozidlá, mestské autobusy a diaľkové autobusy, sú zodpovedné za viac ako 25 % emisií skleníkových plynov z cestnej dopravy v EÚ a predstavujú viac ako 6 % celkových emisií skleníkových plynov v EÚ.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa boja proti znečisťovaniu a podpory nákupu elektrických vozidiel a investícií do vývoja iných neznečisťujúcich technológií, ako sa uvádza v návrhoch 2 ods. 2 a 4 ods. 3 5 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O red

Odporúčame pozrieť

wiezik

M. Wiezik: Strata eurofondov je kvôli Ficovi realistický scenár

Európsky parlament je aj naďalej znepokojený promafiánskym balíkom Ficovej vlády, hovorí europoslanec Michal Wiezik (PS/RE). …

Consent choices