Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: FB RH.

Robert Hajšel: Čo všetko pre nás znamená európska vodíková banka?

Plénum europarlamentu v Štrasburgu schválilo na poslednom plenárnom zasadnutí obrovskou väčšinou (418+/44-/59•) správu europoslanca Roberta Hajšela k európskej vodíkovej banke. Čo to znamená?

-Vodík totiž môže hrať kľúčovú úlohu v dekarbonizácií priemyselných odvetví ako je napríklad výroba ocele, hnojív alebo cementu ci petrochemických výrobkov. Pre slovenský priemysel sú tieto odvetvie kľúčové a vodík im pomôže znižovať uhlíkovú stopu. Ako príklad môžem použiť‘ Slovnaft alebo Duslo Šaľa.

-Som rád, že sa podarilo presadiť, že absolútnou prioritou musí byt podpora domácej produkcie vodka, na úkor dovozu z tretích krajín. Len tak prispejeme k budovaniu strategickej autonómie slovenského a európskeho priemyslu, zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti a vytváraniu nových kvalitných pracovných miest v priemysle na Slovensku a inde v Európe.

-Pôvodný návrh EK hovoril výhradne len o zelenom vodíku, čo by bolo pre Slovensko nevýhodné, pretože nemáme dostatok kapacít na jeho výrobu. Podarilo sa mi presadiť, aby sa bral do úvahy aj vodík vyrobený z jadra a zemného plynu , čiže nízkoemisný vodík, čo je pre Slovensko kľúčové.

Viac..  Robert Hajšel: Každá pomoc Ukrajine musí byť riadne kontrolovaná. VIDEOBLOG

-Komisia nebude môcť‘ v procese Zanedbávať chudobnejšie státy ako je napríklad Slovensko. Profitovať z európskej podpory nemôžu len veľké a pripravené krajiny ako Nemecko, Holandsko, Dánsko, Švédsko, ktoré sú vo výrobe vodíka popredu. A krajiny ako Slovensko nemôžu byť diskriminované a preto trvám na regionálnych aukciách, ktoré zabezpečia spravodlivé rozdelenie zdrojov medzi spoločnosti vo všetkých členských štátoch.

-Prostriedky, ktoré vďaka tomuto mechanizmu získame, podporia nové pracovné miesta a budovanie perspektívneho a moderného dekarbonizovaného odvetvia. Bola by škoda ich nevyužiť a prenechať iným.

Robert Hajšel, europoslanec /SD/.

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Nerobme ľudí ešte chudobnejšími

🚜 Rastúce protesty farmárov vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a už aj v Španielsku sú úplne …

Consent choices