Jozef Mihál, europoslanec /RE/. PHOTO: FB JM.

Europoslanec Jozef Mihál radí: Pomoc pri splácaní hypoték stručne

Pre všetky formy pomoci platí: Úverom na bývanie nie je napríklad spotrebný úver, tzv. americká hypotéka, ale ani úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktorého účelom je predčasné splatenie predošlej hypotéky, z ktorej si daňovník financoval napr. kúpu bytu, teda tzv. refinancovanie.
Pri takýchto úveroch tak nie je nárok ani na daňový bonus, ani na príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie.
Daňový bonus, resp. príspevok na zvýšenú splátku je možné uplatniť si len na:
… jeden úver na bývanie definovaný podľa § 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie,
… jednu nehnuteľnosť určenú na bývanie (byt, dom).
*
Poznámky k tabuľke:
Ak má dlžník za rok 2023 nárok na DB na zaplatené úroky aj na DB zo zvýšenia zaplatenej splátky, vyplatí sa len jeden DB, ten ktorý si zvolí (ten, ktorý je pre neho výhodnejší).
PMM = Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistená Štatistickým úradom Slovenskej republiky za sledovaný rok.
(*) = Ak táto podmienka nie je splnená, zisťuje sa aj priemerný mesačný príjem za posledných šesť kalendárnych mesiacov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o príspevok.
Spoludlžník – ak je pri úvere spoludlžník, podmienku veku pri DB na zaplatené úroky musí spĺňať aj spoludlžník. Podmienka príjmu sa skúma tak, že sa spočíta priemerný mesačný príjem dlžníka a spoludlžníka za posudzovaný rok a tento súčet musí byť do výšky 2-násobku uvedenej hranice.

Viac..  Katarína Roth Neveďalová: Nová regulácia GMO nie je dobre pripravená, stále nepoznáme dosahy na človeka

O red

Odporúčame pozrieť

Europska unia

Rozšírenie a reforma EÚ: Poslanci žiadajú odvážne rozhodnutia

EÚ potrebuje dlhodobú politickú víziu a inštitucionálne a finančné reformy, aby zabezpečila svoju schopnosť absorbovať …

Consent choices