Eugen Jurzyca, europoslanec /SaS, ECR/. PHOTO: redakcia/red

Eugen Jurzyca: Mali by sme predražiť plastové obaly, ktoré škodia životnému prostrediu

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Parlament prijal pravidlá na zníženie, opätovné použitie a recykláciu obalov

• Menej nepotrebných obalov a odpadov
• Zákaz “večných chemikálií“ v obaloch potravín
• Každý Európan vyprodukuje ročne takmer 190 kg odpadu z obalov

Parlament prijal svoju pozíciu k novým celoeurópskym pravidlám o obaloch s cieľom riešiť neustále rastúce množstvo odpadu a podporiť opätovné použitie a recykláciu.

Poslanci schválili správu, ktorá predstavuje mandát Parlamentu na rokovania s vládami EÚ, 426 hlasmi za, 125 bolo proti a 74 sa zdržalo hlasovania.

Menej obalov, obmedzenie určitých druhov a zákaz používania „večných chemikálií“

Okrem celkových cieľov zníženia množstva obalov navrhnutých v nariadení (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) chcú poslanci stanoviť konkrétne ciele na zníženie množstva plastových obalov (10 % do roku 2030, 15 % do roku 2035 a 20 % do roku 2040).

Poslanci chcú zakázať predaj veľmi ľahkých plastových tašiek (pod 15 mikrónov), pokiaľ to nie je potrebné z hygienických dôvodov alebo ak nie sú poskytované ako primárne obaly na voľné potraviny, aby sa zabránilo plytvaniu potravinami. Navrhujú tiež výrazne obmedziť používanie určitých formátov obalov na jedno použitie, ako sú hotelové miniatúrne obaly na toaletné výrobky a zmršťovacie obaly pre kufre na letiskách.

S cieľom zabrániť nepriaznivým účinkom na zdravie poslanci žiadajú o zákaz používania tzv. “večných chemikálií“ (per- a polyfluórovaných alkylových látok alebo PFAS) a bisfenolu A v obaloch, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

Podporovať možnosti opätovného použitia a dopĺňania pre spotrebiteľov

Cieľom poslancov je objasniť požiadavky na opätovné použitie alebo opätovné plnenie obalov. Koneční distribútori nápojov a potravín na odber potravín v sektore stravovacích služieb, ako sú hotely, reštaurácie a kaviarne, by mali spotrebiteľom poskytnúť možnosť priniesť si vlastnú nádobu.

Lepší zber a recyklácia odpadov z obalov

Nové pravidlá vyžadujú, aby všetky obaly boli recyklovateľné a spĺňali prísne kritériá, ktoré sa vymedzia v sekundárnych právnych predpisoch. Predpokladajú sa určité dočasné výnimky, napríklad pre obaly potravín z dreva a vosku. (PN 392)

Viac..  Vladimír Bilčík: V Európskom parlamente všetci dobre vedia, čo sa deje na Slovensku. VIDEOBLOG

Krajiny EÚ majú podľa poslancov zabezpečiť, aby sa 90 % materiálov obsiahnutých v obaloch (plasty, drevo, železné kovy, hliník, sklo, papier a lepenka) zbieralo oddelene do roku 2029.

Spravodajkyňa Frédérique Ries (Renew, BE) uviedla: „Parlament vysiela silný signál v prospech úplnej revízie trhu EÚ s obalmi a odpadmi z obalov. Tieto právne predpisy sú nevyhnutné pre európsku konkurencieschopnosť a inovácie a zosúlaďujú environmentálne ambície s priemyselnou realitou. Spolu s účinnými politikami v oblasti opätovného použitia a recyklácie zabezpečujeme, aby boli obaly bezpečné pre spotrebiteľov, a to pridaním zákazu škodlivých chemikálií v obaloch potravín, najmä PFAS“.

Parlament je pripravený začať rokovania s národnými vládami o konečnej forme zákona po tom, ako Rada prijme svoju pozíciu. V roku 2018 dosiahli obaly v EÚ obrat 355 miliárd eur. Ide o stále rastúci zdroj odpadu, pričom celkový objem v EÚ sa zvýšil zo 66 miliónov ton v roku 2009 na 84 miliónov ton v roku 2021. Každý Európan vyprodukoval v roku 2021 188,7 kilogramov odpadu z obalov, pričom sa očakáva, že v roku 2030 sa bez dodatočných opatrení toto množstvo zvýši na 209 kilogramov.

Prijatím tejto správy Parlament reaguje na očakávania občanov týkajúce sa budovania obehového hospodárstva, predchádzania vzniku odpadu, postupného vyraďovania neudržateľných obalov a boja proti používaniu jednorazových plastových obalov, ako sa uvádza v návrhoch 5 ods. 1 až 5, 11 ods. 1 a ods. 4 a 20 ods. 3 Správy o konečnom výsledku Konferencie o budúcnosti Európy.

O red

Odporúčame pozrieť

SaS povedie do eurovolieb Sulík, nasledujú Jurzyca a Marcinková

Kandidátnu listinu strany SaS do eurovolieb povedie jej súčasný predseda Richard Sulík. Na druhom mieste …

Consent choices