lieky
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Komisia otvára účasť v Aliancii pre kritické lieky

Úrad Európskej komisie pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie (HERA) dnes vyhlásil otvorenú výzvu na vyjadrenie záujmu o členstvo v Aliancii pre kritické lieky. Zriadenie aliancie je jedným z kľúčových opatrení na prevenciu a riešenie nedostatku kritických liekov, ktoré Komisia oznámila v októbri 2023.

Aliancia spojí všetky príslušné zainteresované strany a bude pracovať na posilnení spolupráce medzi Komisiou, národnými vládami, priemyslom a občianskou spoločnosťou. Identifikujú sa v ňom výzvy, priority činnosti a možné politické riešenia problému nedostatku kritických liekov v EÚ. Aliancia je konzultačný mechanizmus, ktorý bude pôsobiť aj ako sieť na urýchlenie realizácie opatrení EÚ v tejto oblasti.

Nový priemyselný rozmer európskej zdravotnej únie

Aliancia pre kritické lieky sa stane priemyselnou zložkou silnej európskej zdravotnej únie. Vypracuje odporúčania a poskytne poradenstvo Komisii, členským štátom a iným subjektom EÚ s rozhodovacou právomocou o tom, ako riešiť dlhodobý nedostatok liekov. Vychádzajúc zo zoznamu Únie týkajúceho sa kritických liekov, ktorý Európska agentúra pre lieky uverejnila v decembri 2023, sa zameria na lieky s najvyšším rizikom nedostatku a najvyšším vplyvom na systémy zdravotnej starostlivosti a pacientov.

Aliancia pomôže uvoľniť výrobné, zmluvné alebo finančné riešenia s cieľom umožniť lepšiu strategickú autonómiu kritických liekov v záujme európskych občanov. Bude vychádzať zo skúseností iných aliancií EÚ, ktoré sa zaoberajú hlavnými priemyselnými výzvami (ako sú aliancie pre batérie a kritické suroviny), a bude sa môcť spoľahnúť na rôznorodý súbor politických opatrení, ako sú:

  • Preskúmanie možností diverzifikácie globálnych dodávateľských reťazcov prostredníctvom strategických medzinárodných partnerstiev;
  • Posilnenie schopnosti Európy vyrábať a inovovať koordinovaným spôsobom výrobu kritických liekov a ich zložiek;
  • Vypracovanie spoločného strategického prístupu k vytváraniu zásob liekov v EÚ;
  • Pomoc pri využívaní a zosúlaďovaní finančných prostriedkov EÚ a vnútroštátnych finančných prostriedkov na realizáciu riešení nedostatku liekov.
Viac..  Komisia oznamuje humanitárnu pomoc vo výške 1,8 miliardy eur na rok 2024

Otvorený pre všetkých

Aliancia pre kritické lieky je otvorená pre všetky spoločnosti a organizácie, členské štáty, miestne a regionálne orgány a ich agentúry, sociálnych partnerov, občiansku spoločnosť, zdravotníckych pracovníkov, pacientov, spotrebiteľov, ako aj iné skupiny zainteresovaných strán, orgány a agentúry EÚ. Záujemcovia by mali vyplniť formulár záujmu dostupný na webovom sídle aliancie.

Ďalšie kroky

Aliancia bude trvať 5 rokov. Očakáva sa, že svoju prácu začne na jar a do jesene uverejní svoje prvé odporúčania týkajúce sa opatrení, ktoré sa majú prijať na zlepšenie dodávok kritických liekov.

Súvislosti

Komisia 24. októbra 2023 prijala oznámenie, v ktorom predstavila opatrenia na lepšiu prevenciu a zmiernenie kritického nedostatku liekov v EÚ na túto zimu a ďalšie obdobie. Nedávny kritický nedostatok vrátane určitých antibiotík ukazuje, že na zvýšenie odolnosti európskych dodávateľských reťazcov liekov z dlhodobého hľadiska je potrebné pokračovať v koordinovanej činnosti.

V oznámení sa kladie osobitný dôraz na najkritickejšie lieky, pre ktoré sa musí vždy zaistiť bezpečnosť dodávok v EÚ. Oznámenie vychádza z práce v rámci európskej zdravotnej únie, najmä z posilneného mandátu Európskej agentúry pre lieky a nedávno uverejnenej farmaceutickej reformy. Nadväzuje na dôraznú výzvu členských štátov na júnovom zasadnutí Európskej rady v roku 2023, ktorá bola potvrdená v Granade v októbri 2023, a Európsky parlament.

O mam

Odporúčame pozrieť

Aliancia Enlight získala od EÚ financovanie na ďalšie štyri roky, súčasťou je aj Univerzita Komenského

Aliancia Enlight, ktorej súčasťou je aj Univerzita Komenského (UK) v Bratislave, získala od Európskej únie …

Consent choices