Robert Hajšel, europoslanec /SD/. PHOTO: redakcia/red.

Robert Hajšel: Bez dôkazov od certifikovaných orgánov už nebudú môcť byť výrobky označené ako „prírodné“

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Parlament prijal zakaz greenwashingu a zavádzajúcich informácií o výrobkoch

• Zakážu sa všeobecné environmentálne tvrdenia a iné zavádzajúce informácie o výrobkoch
• Povolia sa výlučne značky udržateľnosti založené na schválených systémoch certifikácie alebo zriadené verejnými orgánmi
• Zlepší sa viditeľnosť informácií o záruke a zavedie sa nové označenie o predĺžení záruky

Parlament schválil smernicu, ktorá zlepší označovanie výrobkov a zakáže používanie environmentálne klamlivých tvrdení.
Cieľom smernice, ktorá bola prijatá pomerom 593 hlasmi za, 21 proti a 14 sa zdržalo hlasovania, je chrániť spotrebiteľov pred zavádzajúcimi marketingovými praktikami a pomôcť im robiť lepšie rozhodnutia pri nákupe. Únijný zoznam zakázaných obchodných praktík sa preto doplní o niekoľko problematických marketingových postupov týkajúcich sa environmentálne klamlivých tvrdení a predčasného zastarávania tovaru.

Presnejšia a spoľahlivejšia reklama

V prvom rade je cieľom nových pravidiel jasnejšie a dôveryhodnejšie označovanie výrobkov tak, že sa zakáže používanie všeobecných environmentálnych tvrdení ako „šetrný k životnému prostrediu“, „prírodný“, „biologicky rozložiteľný“, „klimaticky neutrálny“ alebo „ekologický“, ak by boli uvedené bez dôkazu.

Používanie značiek udržateľnosti sa odteraz bude regulovať, a to aj vzhľadom na zmätok spôsobený ich rastúcim počtom a nepoužívaním porovnávacích údajov. V budúcnosti budú v EÚ povolené len značky udržateľnosti založené na oficiálnych systémoch certifikácie alebo zavedené verejnými orgánmi.

Viac..  Michal Wiezik: Parlamentný návrh o nových genomických technikách vnímam negatívne

Smernica okrem toho zakáže tvrdenia, že výrobok má neutrálny, znížený alebo pozitívny vplyv na životné prostredie z dôvodu systémov kompenzácie emisií.

Dôraz na trvanlivosť

Ďalším dôležitým cieľom nového zákona je výraznejšie zameranie výrobcov a spotrebiteľov na trvanlivosť výrobkov. V budúcnosti musí byť informácia o záruke viditeľnejšia, pričom sa vytvorí nové, harmonizované označenie, ktoré posilní význam výrobkov s predĺženou záručnou lehotou.

Nové pravidlá tiež zakážu neopodstatnené tvrdenia o trvanlivosti (napríklad, že práčka vydrží 5 000 pracích cyklov, ak to tak za normálnych podmienok nie je), výzvy na nahradenie spotrebného materiálu skôr, než je to nevyhnutné (napríklad v prípade tlačiarenskej farby), a označovanie tovaru za opraviteľný, keď to tak nie je.

O red

Odporúčame pozrieť

Robert Hajšel: Nerobme ľudí ešte chudobnejšími

🚜 Rastúce protesty farmárov vo Francúzsku, Nemecku, Belgicku a už aj v Španielsku sú úplne …

Consent choices