Martin Hojsík, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Martin Hojsík: Žiaľ, ešte stále sme sa nezbavili látok, ktoré narúšajú ozónovú vrstvu

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Znižovanie emisií z fluórovaných plynov a látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu

• F-plyny používané v chladničkách, klimatizáciách, tepelných čerpadlách alebo protipožiarnej ochrane: fluórované uhľovodíky sa do roku 2050 úplne vyradia s prechodom na riešenia šetrné ku klíme
• Vyššie ambície EÚ ďalej znižovať emisie látok poškodzujúcich ozón používaných v hasiacich prístrojoch, aerosóloch alebo izolačných penách
• Pravidlá EÚ zosúladené s Európskou zelenou dohodou a medzinárodnými dohodami

Parlament schválil nové pravidlá na minimalizáciu emisií zo silných skleníkových plynov v súlade s cieľmi EÚ a globálnymi klimatickými cieľmi.

Poslanci 457 hlasmi za, 92 proti a 32 sa zdržalo hlasovania, schválili dohodu s Radou o ďalšom znižovaní emisií fluórovaných plynov. V znení sa predpokladá úplné ukončenie používania fluórovaných uhľovodíkov (HFC) do roku 2050 vrátane trajektórie na zníženie spotreby v EÚ v rokoch 2024 až 2049. Zavádzajú sa ním prísne požiadavky, ktoré zakazujú uvádzanie výrobkov obsahujúcich fluórované plyny na trh EÚ, a konkrétne dátumy postupného ukončenia používania fluórovaných skleníkových plynov v odvetviach, v ktorých je technologicky a ekonomicky uskutočniteľné prejsť na alternatívy, ako sú domáce chladničky, klimatizácia a tepelné čerpadlá.

Dohoda o znížení emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu (ODS) bola prijatá 538 hlasmi za, 8 hlasov bolo proti a 13 sa zdržalo hlasovania. V zákone sa zavádzajú požiadavky na zhodnocovanie a recykláciu takýchto látok v stavebných materiáloch počas renovácií (nachádzajúcich sa najmä v izolačných penách), ktoré sú hlavným zdrojom zostávajúcich emisií látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu v EÚ. Zavádzajú sa ním aj prísne výnimky pre ich používanie ako východiskovej suroviny (na výrobu iných látok, napríklad vo farmaceutickom alebo chemickom priemysle), ako procesných činidiel, v laboratóriách a na protipožiarnu ochranu.

Viac..  Le Maire: Verejný sektor v EÚ už nedokáže ďalej financovať boj proti zmene klímy

Vyhlásenia spravodajcov

Spravodajca Bas Eickhout (Zelení/ESA, NL) uviedol: „Ukončenie používania F-plynov je rozhodujúce nielen preto, že tieto plyny sú mimoriadne škodlivé pre klímu, ale aj preto, že poskytujeme priemyslu prehľadnosť a investičnú istotu. Európske spoločnosti sú už na čele vývoja čistých alternatív F-plynov, takže tento zákon bude prínosom pre klímu a európske hospodárstvo.“

Spravodajkyňa Jessica Polfjärd (EPP, SE) uviedla: „Zastavenie emisií z látok poškodzujúcich ozónovú vrstvu je kľúčom k predchádzaniu nepriaznivým účinkom na zdravie a životné prostredie vyplývajúcim z poškodenej ozónovej vrstvy a k úsporám skleníkových plynov v súlade s cieľom Európskej únie v oblasti klímy.“

Ďalší postup

Po záverečných hlasovaniach v pléne, bude teraz musieť nové pravidlá formálne schváliť Rada pred ich uverejnením v Úradnom vestníku EÚ. Fluórované skleníkové plyny, ako sú fluórované uhľovodíky, perfluórované uhľovodíky, fluorid sírový a fluorid dusnatý (používajú sa v chladničkách, klimatizácii, tepelných čerpadlách, protipožiarnej ochrane, penách alebo elektrických rozvádzačoch) a látky poškodzujúce ozón, ako sú halóny (používané v hasiacich prístrojoch), metylbromid (na kontrolu škodcov) a hydrochlórfluórované uhľovodíky (používané v chladničkách a klimatizačných systémoch) sú skleníkové plyny vyrobené človekom s vysokým potenciálom globálneho otepľovania. Emisie z týchto plynov sa musia ďalej znižovať, aby sa tak prispelo k cieľom EÚ v oblasti klímy a došlo k súladu s medzinárodnými dohodami (Montrealský protokol a súvisiaci dodatok z Kigali).

O red

Odporúčame pozrieť

EU vlajky

Európsky parlament vyzýva na opatrenia proti narúšaniu hodnôt EÚ v členských štátoch

Europoslanci v stredu varovali pred zhoršením demokracie v mnohých členských štátoch a kritizovali nečinnosť Komisie …

Consent choices