Domáce násilie, násilie na ženách. PHOTO: © Council of Europe 2007

Komisia víta prelomovú dohodu o prísnejších pravidlách boja proti obchodovaniu s ľuďmi

Komisia víta politickú dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou o prísnejších pravidlách boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Aktualizované pravidlá poskytnú orgánom presadzovania práva a justičným orgánom posilnené nástroje na vyšetrovanie a stíhanie nových foriem vykorisťovania vrátane tých, ku ktorým dochádza online. Po ich zavedení sa tieto prísnejšie pravidlá budú vzťahovať na obchodovanie s ľuďmi spáchané alebo uľahčované prostredníctvom internetu a sociálnych médiíformálne referenčné mechanizmy sa stanú povinnými vo všetkých členských štátoch; vedomé využívanie služieb poskytovaných obeťami obchodovania s ľuďmi sa stane trestným činom; na vykorisťovanie náhradného materstvanútené manželstvá a nezákonnú adopciu sa výslovne vzťahuje definícia obchodovania s ľuďmi.

Okrem toho budú existovať povinné národné akčné plány pre členské štáty a zlepšenia riadiacej štruktúry na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a zber údajov o obchodovaní s ľuďmi v celej EÚ bude každoročne povinný na základe dohodnutých ukazovateľov, ktoré uverejní Eurostat.

Viac..  Rusko v odvete na sankcie EÚ rozširuje zákaz vstupu na ďalších predstaviteľov EÚ

O mam

Odporúčame pozrieť

V roku 2021 stúpol v EÚ počet obetí obchodovania s ľuďmi medziročne o 10 %

V roku 2021 v Európskej únii (EÚ) registrovali 7 155 obetí obchodovania s ľuďmi. V …

Consent choices