PHOTO: © European Union

Predsedníčka von der Leyenová začína strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva EÚ

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová otvorila strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva, ktorý je novým fórom povereným formovaním spoločnej vízie budúcnosti poľnohospodárskeho a potravinového systému EÚ.

Strategický dialóg, ktorý predsedníčka oznámila vo svojom prejave o stave Únie v roku 2023, sa bude zaoberať výzvami a príležitosťami, ktoré nastolili účastníci dialógu, ako je primeraná životná úroveň poľnohospodárov a vidieckych komunít, podpora poľnohospodárstva v rámci hraníc našej planéty a jej ekosystémov, využívanie obrovských príležitostí, ktoré ponúkajú znalosti a technologické inovácie, a podpora prosperujúcej budúcnosti potravinového systému EÚ v konkurenčnom svete.

Profesor Peter Strohschneider bol vymenovaný za predsedu na základe svojich dlhodobých skúseností, najmä ako predseda nemeckej komisie pre budúcnosť poľnohospodárstva.

Strategický dialóg spája kľúčové zainteresované strany z celého agropotravinového reťazca vrátane poľnohospodárov, družstiev, agropotravinárskych podnikov a vidieckych komunít; ako aj mimovládne organizácie a zástupcovia občianskej spoločnosti, finančné inštitúcie a akademická obec. Po úvodnom zasadnutí, ktoré sa uskutoční v prvej polovici roku 2024, sa uskutoční séria tematických stretnutí.

Rada a Európsky parlament sa zapoja do tohto procesu a predseda profesor Strohschneider bude pravidelne informovať obe inštitúcie a vymieňať si s nimi názory na dialóg. Spojením rôznych perspektív sa dialóg zameriava na podporu vytvárania nových riešení a dosiahnutie spoločnej vízie budúcnosti poľnohospodárstva a potravinárstva EÚ do leta 2024. Predseda v spolupráci s účastníkmi dialógu vymedzí presný formát záverov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti vyhlásila: „Dozrel čas na dosiahnutie nového konsenzu v oblasti potravín a poľnohospodárstva medzi poľnohospodármi, vidieckymi komunitami a všetkými ostatnými aktérmi v agropotravinovom reťazci EÚ. Poľnohospodári a potravinársky priemysel EÚ poskytujú našim občanom zdravé a vysokokvalitné potraviny a významne prispievajú k nášmu hospodárstvu, najmä vo vidieckych oblastiach. Takisto vynakladajú obrovské úsilie na to, aby prispeli k našej kolektívnej zelenej a digitálnej transformácii. Zároveň sú však konfrontovaní so širokou škálou výziev, od zmeny klímy až po infláciu až po nestále vplyvy na trh. Týmto strategickým dialógom vytvárame fórum na dosiahnutie jasnej vízie do budúcnosti v prospech všetkých.“

Súvislosti

Viac..  Von der Leyenová: EK uvoľní zmrazené financie pre Poľsko

Predsedníčka von der Leyenová vo svojom prejave o stave Európskej únie v roku 2023 oznámila, že Európska komisia začne strategický dialóg o budúcnosti poľnohospodárstva v EÚ.

Predsedníčka vo svojom úvodnom prejave pri príležitosti poľnohospodárskych a potravinových dní EÚ dodala, že dialóg sa formálne začne v januári 2024 s cieľom riešiť príslušné otázky, ako sú:

Ako môžeme poskytnúť našim poľnohospodárom a vidieckym komunitám, v ktorých žijú, lepšiu perspektívu vrátane primeranej životnej úrovne?

Ako môžeme podporiť poľnohospodárstvo v medziach našej planéty a jej ekosystému?

Ako môžeme lepšie využiť obrovské príležitosti, ktoré ponúkajú vedomosti a technologické inovácie?

Ako môžeme podporiť jasnú a prosperujúcu budúcnosť európskeho potravinového systému v konkurenčnom svete?

Cieľom strategického dialógu je pokryť všetky politiky týkajúce sa poľnohospodárstva a výroby potravín, aby sme lepšie pochopili súčasné a očakávané výzvy. Dialóg bude príležitosťou vypočuť si názory, ambície, obavy a riešenia poľnohospodárov a ďalších kľúčových zainteresovaných strán z celého agropotravinového reťazca. To umožní cielenú a cielenú diskusiu s cieľom nájsť spoločný základ pre budúcnosť agropotravinárskeho odvetvia Únie.

O mam

Odporúčame pozrieť

Von der Leyenová: EK uvoľní zmrazené financie pre Poľsko

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v piatok oznámila, že EK uvoľňuje pre …

Consent choices