Vlajky Ukrajina - EÚ. PHOTO: PHOTO: © European Union 2022 - EP

EÚ potvrdzuje obchodnú podporu Ukrajine a Moldavsku

Komisia navrhla obnoviť pozastavenie dovozných ciel a kvót na ukrajinský vývoz do EÚ o ďalší rok a zároveň posilniť ochranu citlivých poľnohospodárskych výrobkov EÚ. Robí tak v súlade so záväzkami EÚ podporovať Ukrajinu tak dlho, ako to bude potrebné.

Tieto autonómne obchodné opatrenia, zavedené od júna 2022, sú kľúčovým pilierom neochvejnej podpory EÚ pre Ukrajinu a jej hospodárstvo. Pomáhajú zmierniť ťažkú situáciu, ktorej čelia ukrajinskí výrobcovia a vývozcovia v dôsledku nevyprovokovanej a neodôvodnenej útočnej vojny Ruska.

Hoci hlavným cieľom autonómnych obchodných opatrení je podporiť Ukrajinu, zohľadňujú aj citlivé miesta poľnohospodárov EÚ a iných zainteresovaných strán EÚ. Do obnovenej verzie opatrení bol preto vzhľadom na výrazný nárast dovozu niektorých poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny do EÚ v rokoch 2022 a 2023 zahrnutý posilnený ochranný mechanizmus. Tento mechanizmus zabezpečuje, aby sa v prípade závažného narušenia trhu EÚ alebo trhov jedného alebo viacerých členských štátov mohli prijať rýchle nápravné opatrenia.

V prípade najcitlivejších výrobkov – hydiny, vajec a cukru – sa plánuje mechanizmus tzv. záchrannej brzdy, ktorý by stabilizoval dovoz na úrovni priemerného objemu dovozu v rokoch 2022 a 2023. Ak by teda dovoz týchto výrobkov presiahol uvedené objemy, opätovne by sa uložili clá, aby objemy dovozu výrazne neprekročili objemy z predchádzajúcich rokov. Komisia zároveň navrhuje obnoviť o ďalší rok pozastavenie všetkých zostávajúcich ciel na moldavský dovoz, ktoré je v platnosti od júla 2022.

Ďalšie kroky

Návrhy teraz posúdia Európsky parlament a Rada Európskej únie. Cieľom je zabezpečiť po uplynutí platnosti súčasných režimov pre Ukrajinu 5. júna 2024 a pre Moldavsko 24. júla 2024 plynulý prechod zo súčasného režimu autonómnych obchodných opatrení na nový.

Súvislosti

Autonómne obchodné opatrenia pre Ukrajinu platia od 4. júna 2022 a majú jasne pozitívny vplyv na ukrajinský obchod s EÚ. Spolu s koridormi solidarity viedli k tomu, že obchodné toky z Ukrajiny do EÚ boli v rokoch 2022 a 2023 pozoruhodne stabilné, a to aj napriek závažným narušeniam spôsobeným vojnou a celkovému trendu poklesu obchodu Ukrajiny. Celkový dovoz EÚ z Ukrajiny za 12 mesiacov do októbra 2023 predstavoval 24,3 miliardy eur v porovnaní s 24 miliardami eur v predvojnovom roku 2021.

Viac..  Ostrá kritika zo strany slovenských mlynárov: ohrozenie potravinárstva pre "bruselských byrokratov"

Autonómne obchodné opatrenia sú jednostranné a majú dočasný charakter. Idú nad rámec liberalizácie colných sadzieb podľa prehĺbenej a komplexnej dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Ukrajinou, keďže teraz, keď to Ukrajina potrebuje, sa nimi na ukrajinský dovoz pozastavujú všetky zvyšné clá, kvóty a ochranné opatrenia. Súčasne EÚ a Ukrajina pokračujú v rokovaniach o ďalšej trvalej a recipročnej liberalizácii colných sadzieb podľa článku 29 dohody o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

Autonómne obchodné opatrenia pre Moldavsko sú v platnosti od 25. júla 2022. Moldavský vývoz do zvyšku sveta trpí v dôsledku vojenskej agresie Ruska voči Ukrajine, pretože často využíval tranzit cez ukrajinské územie a ukrajinskú infraštruktúru. Autonómne obchodné opatrenia pomohli Moldavsku v jeho úsilí presmerovať vývoz cez EÚ. Celkovo sa vývoz z Moldavska do EÚ zvýšil z 1,8 miliardy eur v roku 2021 na 2,6 miliardy eur v roku 2022.

Komisia teraz navrhuje obnoviť pozastavenie všetkých ciel na dovoz z Moldavska o ďalší rok. V praxi to znamená, že vývoz siedmich poľnohospodárskych produktov z Moldavska, ktoré podliehajú colným kvótam, bude naďalej plne liberalizovaný. Ide o rajčiaky, cesnak, stolové hrozno, jablká, čerešne, slivky a hroznovú šťavu.

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Európsky parlament schválil zásadnú rozpočtovú podporu pre Ukrajinu a EÚ

Europoslanci schválili dlhodobé financovanie pre Ukrajinu, platformu Strategické technológie pre Európu (STEP) a súvisiace zásadné …

Consent choices