Europoslankyňa Monika Beňová. PHOTO: © European Union-EP. 2020

M. Beňová: Revízia európskeho rozpočtu prinesie viac peňazí aj na boj s nelegálnou migráciou

Poslanci Európskeho parlamentu na dnešnom plenárnom zasadnutí diskutovali s predsedníčkou Komisie a predsedom Rady o záveroch posledného európskeho summitu.

Jeho najvýznamnejším výstupom sa stala dohoda na revízii európskeho rozpočtu na roky 2021-2027. „Najväčší balík finančných prostriedkov v rámci nej je určený pre Ukrajinu, no k navýšeniu peňazí došlo aj v iných oblastiach, medzi ktoré sa napríklad radí aj boj s nelegálnou migráciou,“ uviedla poslankyňa Európskeho parlamentu Monika Beňová.

V prípade pomoci Ukrajine bude kladený dôraz aj na transparentnosť využívania vyčlenených finančných prostriedkov. „Malo by to byť v zásade podobné, ako v prípade jednotlivých členských štátov Európskej únie, to znamená zameranie sa na predchádzanie korupcie, podvodov či konfliktu záujmov pri ich vynakladaní,“ priblížila europoslankyňa.

Viac..  M. Beňová: Nezmysly Komisie ohrozujú živobytie a existenciu poľnohospodárov

Z pohľadu Slovenska je dôležité aj predĺženie obdobia oprávnenosti v rámci predošlého programového obdobia 2014 – 2020 o dvanásť mesiacov. „Získali sme tak v princípe viac času na jeho uzatváranie, čo umožní využiť väčšie množstvo zdrojov,“ uzavrela Monika Beňová.

O mam

Odporúčame pozrieť

M. Beňová: Obmedzenie práva veta by viedlo k prehlbovaniu sporov medzi členskými štátmi

Dôsledná pripravenosť Európskej únie a jej inštitúcií na ďalšie rozšírenie o aktuálne kandidátske krajiny je veľmi dôležitá. …

Consent choices