Michal Wiezik, europoslanec /PS, RE/. PHOTO: redakcia/red.

Michal Wiezik o klimatických cieľoch: Znepokojuje ma, že Európska komisia ustúpila poľnohospodárom

Na bezplatný odber spravodajstva z EÚ do vášho emailu sa môžete prihlásiť tu: PRIHLÁSENIE.

Komisia uverejnila podrobné posúdenie vplyvu týkajúce sa možných spôsobov dosiahnutia dohodnutého cieľa klimatickej neutrality Európskej únie do roku 2050. Na základe tohto posúdenia vplyvu Komisia odporúča zníženie čistých emisií skleníkových plynov do roku 2040 o 90 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990, čím sa začne diskusia so všetkými zainteresovanými stranami; budúca Komisia predloží legislatívny návrh po voľbách do Európskeho parlamentu a odsúhlasí ho s Európskym parlamentom a členskými štátmi, ako sa vyžaduje v právnom predpise EÚ v oblasti klímy.

V aktuálnom oznámení sa takisto stanovuje niekoľko základných politických podmienok, ktoré sú potrebné na dosiahnutie cieľa 90 %. Patrí medzi ne úplné vykonávanie dohodnutého rámca do roku 2030, zabezpečenie konkurencieschopnosti európskeho priemyslu, väčší dôraz na spravodlivú transformáciu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne, rovnaké podmienky s medzinárodnými partnermi a strategický dialóg o rámci na obdobie po roku 2030, a to aj s priemyslom a odvetvím poľnohospodárstva.

Viac..  Eugen Jurzyca: Proti klamlivým označeniam výrobkov treba bojovať, chýba mi však definícia greenwashingu

Dosiahnutie odporúčaného 90 % cieľa si bude vyžadovať zníženie emisií aj odstraňovanie uhlíka. Bude si to vyžadovať zavádzanie technológií zachytávania a ukladania uhlíka, ako aj využívanie zachytávaného uhlíka v priemysle. Tieto technológie sa zamerajú na odvetvia, v ktorých je mimoriadne ťažké alebo nákladné znížiť emisie, ako sú napríklad emisie z procesov v cemente alebo v oblasti energetického zhodnocovania odpadu. Komisia preto prijala aj oznámenie o riadení oxidu uhličitého v priemysle, v ktorom sa uvádzajú podrobnosti o tom, ako by tieto technológie mohli prispieť k zníženiu emisií o 90 % do roku 2040 a dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050.

O red

Odporúčame pozrieť

Podpredseda EP Hojsík a europoslanec Wiezik patria medzi najvplyvnejších europoslancov

EU Influence index zaradil medzi dvanásť najvplyvnejších politikov Európskeho parlamentu jeho podpredsedu Martina Hojsíka (PS/Renew). Za …

Consent choices