polnohospodarstvo
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

Európska komisia oficiálne prijala nariadenie, ktorým sa európskym poľnohospodárom udeľuje čiastočná výnimka z pravidla podmienenosti na pôdu ležiacu úhorom. Nadväzuje na návrh Komisie predložený 31. januára a diskusie s členskými štátmi na schôdzach výborov. Nariadenie nadobudne účinnosť zajtra 14. februára a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára počas jedného roka, t. j. do 31. decembra 2024.

Čiastočná výnimka zodpovedá niekoľkým žiadostiam o väčšiu flexibilitu, ako to požadujú členské štáty s cieľom lepšie reagovať na výzvy, ktorým čelia poľnohospodári v EÚ.

Poľnohospodári EÚ, ktorí pestujú plodiny viažuce dusík (ako šošovica, hrach alebo favas) a/alebo medziplodiny bez prípravkov na ochranu rastlín, sa namiesto toho, aby na 4 % svojej ornej pôdy udržiavali pôdu ležiacu úhorom alebo udržiavali neproduktívne prvky na 4 % svojej ornej pôdy, budú považovať za spĺňajúce tzv. požiadavku GAEC 8. Poľnohospodári, ktorí sa tak rozhodnú, však môžu túto požiadavku naďalej spĺňať s pôdou ležiacou úhorom alebo neproduktívnymi prvkami.

Prijatý záverečný akt takisto umožňuje členským štátom upraviť svoje ekologické režimy, ktoré podporujú neproduktívne oblasti, s cieľom zohľadniť alternatívny základný scenár v rámci kondicionality GAEC 8. Na okamžitú aktualizáciu príslušných ekologických režimov bude stačiť jednoduché oznámenie Európskej komisii.  Členské štáty, ktoré chcú uplatniť výnimku na vnútroštátnej úrovni, musia o tom informovať Komisiu do 15 dní od nadobudnutia účinnosti nariadenia, aby poľnohospodári mohli byť čo najskôr informovaní.

Návrh Komisie je starostlivo nastavený tak, aby poskytoval správnu rovnováhu medzi ponukou primeranej pomoci a flexibilitou pre poľnohospodárov, ktorí čelia mnohým výzvam, na jednej strane a ochranou biodiverzity a kvality pôdy na strane druhej.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v tejto súvislosti uviedla: „V budúcnosti budú investovať len vtedy, ak budú môcť naši poľnohospodári žiť svoju pôdu. A len ak spoločne dosiahneme naše ciele v oblasti klímy a životného prostredia, poľnohospodári budú môcť naďalej žiť. Naši poľnohospodári si to dobre uvedomujú. Toto opatrenie ponúka poľnohospodárom flexibilitu a zároveň ich naďalej odmeňuje za ich kľúčovú prácu na podpore potravinovej bezpečnosti a udržateľnosti EÚ. Čoskoro predložíme ďalšie návrhy, ktoré pomôžu zmierniť tlak, ktorému naši poľnohospodári čelia.“

Súvislosti

Viac..  Inštitúcie EÚ sa dohodli na nástroji na reformu a rast pre západný Balkán

Na získanie podpory v rámci SPP, na ktorú majú nárok, musia poľnohospodári dodržiavať posilnený súbor deviatich noriem prospešných pre životné prostredie a klímu. Takáto podmienenosť platí takmer pre 90 % využívanej poľnohospodárskej plochy v EÚ a zohráva dôležitú úlohu pri rozširovaní zavádzania udržateľných poľnohospodárskych postupov. Tento súbor základných noriem sa označuje ako GAEC, čo znamená „dobré poľnohospodárske a environmentálne podmienky“.

V norme GAEC 8 sa okrem iného vyžaduje, aby sa minimálny podiel ornej pôdy venoval neproduktívnym plochám alebo prvkom. Tento pojem sa zvyčajne vzťahuje na pôdu ležiacu úhorom, ale aj na neproduktívne krajinné prvky, ako sú živé ploty alebo stromy. Poľnohospodárske podniky s menej ako desiatimi hektármi ornej pôdy sú oslobodené od tejto povinnosti. Komisia 31. januára navrhla poskytnúť poľnohospodárom EÚ, ktorí dostávajú podporu v rámci SPP z tejto požiadavky, väčšiu flexibilitu.

V prípade medziplodín: ide o rastliny, ktoré rastú medzi dvoma hlavnými plodinami. Tieto plodiny môžu slúžiť ako krmivo pre zvieratá alebo ako zelený hnoj. Používanie plodín viažucich dusík a medziplodín prináša celý rad environmentálnych prínosov pre zdravie pôdy vrátane biodiverzity pôdy a obmedzenia vyplavovania živín. Plodiny sa majú pestovať bez prípravkov na ochranu rastlín, aby sa zachovala environmentálna ambícia SPP.

O mam

Odporúčame pozrieť

europsky parlament

Ekologickejšia, spravodlivejšia a odolnejšia poľnohospodárska politika EÚ. Europoslanci reagujú

Budúca poľnohospodárska politika EÚ má byť pružnejšia, udržateľnejšia a odolnejšia voči krízam a má poľnohospodárom …

Consent choices