Značký archívu: pôda úhorom

Európski poľnohospodári oslobodení od pravidiel týkajúcich sa pôdy ležiacej úhorom

polnohospodarstvo

Európska komisia oficiálne prijala nariadenie, ktorým sa európskym poľnohospodárom udeľuje čiastočná výnimka z pravidla podmienenosti na pôdu ležiacu úhorom. Nadväzuje na návrh Komisie predložený 31. januára a diskusie s členskými štátmi na schôdzach výborov. Nariadenie nadobudne účinnosť zajtra 14. februára a bude sa uplatňovať so spätnou účinnosťou od 1. januára počas jedného …

Viac ... »
Consent choices