utecenci, migranti
Ilustračné PHOTO: © European Union- EP.

Výbor EP pre občianskej slobody odobril sériu nariadení o migrácii a azyle

Poslanci z výboru Európskeho parlamentu (EP) pre občianskej slobody v stredu schválili viaceré legislatívne návrhy z oblasti migračnej a azylovej politiky. Tie už boli dohodnuté s členskými štátmi EÚ, informuje spravodajca TASR.

Poslanci odobrili predbežnú dohodu o nariadení o azyle a riadení migrácie, ktorá predpokladá povinnú solidaritu s krajinami, ktoré sú pod veľkým migračným tlakom. Členské štáty si môžu vybrať medzi premiestnením žiadateľov o azyl na svoje územie, poskytnutím finančných príspevkov alebo poskytnutím prevádzkovej a technickej podpory. Dohoda určuje nové kritériá, podľa ktorých je členský štát zodpovedný za preskúmanie žiadostí o azyl.

Schválená dočasná dohoda o nariadení o krízových situáciách a vyššej moci zavádza mechanizmus na zabezpečenie solidarity a podpory pre členské štáty s vysokým prílevom utečencov z tretích krajín. Nové pravidlá sa budú vzťahovať aj na „inštrumentalizáciu“ migrantov, keď migrantov využívajú tretie krajiny alebo nepriateľské neštátne subjekty na destabilizáciu EÚ.

Poslanci odobrili aj predbežnú dohodu o nariadení o preverovaní a centralizovaný systém informácií o odsúdeniach (ECRIS-TCN). Podľa nariadenia o detekčnej kontrole podrobia ľudia, ktorí nespĺňajú podmienky na vstup do EÚ, predvstupovej previerke vrátane identifikácie, zhromažďovania biometrických údajov, zdravotných a bezpečnostných kontrol, a to po obdobie až siedmich dní.

Schválené bolo aj nariadenie o azylovom konaní, ktorým sa v celej EÚ zavádza spoločný postup na udeľovanie a odnímanie medzinárodnej ochrany. Nahradí rôzne postupy používané v členských štátoch. Spracovanie žiadostí o azyl by malo byť rýchlejšie a zahŕňa aj konanie umožňujúce návrat migrantov na hraniciach. Predbežná dohoda o databáze Eurodac znamená, že po jej reforme sa zaistí efektívnejšia identifikácia osôb, ktoré prichádzajú do EÚ nelegálne. K odtlačkom prstov pribudnú snímky tváre, a to aj pre deti od šiestich rokov. Úrady budú môcť zaznamenať tiež to, či niekto z prichádzajúcich môže predstavovať bezpečnostnú hrozbu. Súhlas s pravidlami pre kvalifikačné normy znamená stanovenie jednotných noriem v celej EÚ na uznávanie osôb žiadajúcich o azyl a na typ práv udelených osobám, ktoré majú nárok na právnu ochranu.

Viac..  Borrell: Krajiny EÚ musia Ukrajine poslať protiraketové systémy

Poslanci sa zhodli aj na revidovanej smernici o podmienkach prijímania migrantov, ktorej cieľom je zabezpečiť rovnaké normy vo všetkých štátoch EÚ, pokiaľ ide o materiálne podmienky vrátane bývania, zdravotnej starostlivosti a primeranej životnej úrovne pre žiadateľov o azyl. Nové pravidlá by mali odradiť azylantov od pohybu po EÚ po ich prvotnej registrácii. Odobrená bola tiež predbežná dohoda o novom rámci EÚ pre presídľovanie. Členské štáty sa zapoja do programu tým, že ponúknu zraniteľným utečencom zdržiavajúcim sa v tretích krajinách presídlenie na dobrovoľnom základe. Presídľované osoby prídu na územie EÚ legálnym, organizovaným a bezpečným spôsobom. Všetky právne texty čakajú ešte na formálne prijatie na nadchádzajúcom plenárnom zasadnutí EP a na konečné schválenie členskými krajinami.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

azyl, migranti

Komisia bilancuje hlavné úspechy v oblasti migrácie a azylu

Komisia prijala oznámenie, v ktorom hodnotí výsledky dosiahnuté v oblasti migrácie a azylu za posledné …

Consent choices