Instagram. PHOTO: © European Union 2022

Vyšetrovanie Komisie a orgánov na ochranu spotrebiteľov: online influenceri zriedka priznávajú komerčný obsah

Európska komisia a vnútroštátne orgány na ochranu spotrebiteľa z 22 členských štátov, Nórska a Islandu zverejnili výsledky kontroly („sweep“) príspevkov influencerov na sociálnych sieťach. Pri kontrole sa zistilo, že takmer všetci (97 %) z týchto influencerov zverejnili komerčný obsah, ale len jeden z piatich systematicky uvádzal, že ich obsah je reklama. Cieľom kontroly bolo overiť, či influenceri zverejňujú svoje reklamné aktivity, ako to vyžaduje spotrebiteľské právo EÚ. Kontrolovali sa príspevky 576 influencerov uverejnené na hlavných platformách sociálnych médií.

Zistenia z kontroly

97 % uverejňovalo príspevky s komerčným obsahom, ale len 20 % ich systematicky zverejňovalo ako reklamu;
78 % overených influencerov vykonávalo komerčnú činnosť, avšak len 36 % bolo registrovaných ako obchodníci na národnej úrovni;
30 % neuviedlo vo svojich príspevkoch žiadne údaje o spoločnosti, ako napríklad e-mailovú adresu, názov spoločnosti, poštovú adresu alebo registračné číslo;
38 % z nich nepoužívalo označenia platformy, ktoré slúžia na zverejnenie komerčného obsahu, ako napríklad prepínač „platené partnerstvo“ na Instagrame, naopak, títo influenceri si zvolili iné formulácie, ako napríklad „spolupráca“ (16 %), „partnerstvo“ (15 %) alebo všeobecné poďakovanie partnerskej značke (11 %,);
40 % kontrolovaných influencerov zviditeľnilo zverejnenie počas celej komerčnej komunikácie. Na 34 % profilov influencerov bolo zverejnenie viditeľné okamžite bez potreby ďalších krokov, napríklad kliknutím na „prečítať viac“ alebo posunutím nadol;
40 % influencerov podporilo svoje vlastné produkty, služby alebo značky. Z nich 60 % nezverejňovalo reklamu dôsledne alebo vôbec;
44 % influencerov malo vlastné webové stránky, z ktorých väčšina mohla priamo predávať.

Ďalšie kroky

Výsledkom prieskumu bolo 358 influencerov, ktorí boli vyčlenení na ďalšie skúmanie. Vnútroštátne orgány ich teraz budú kontaktovať so žiadosťou, aby dodržiavali platné pravidlá. V prípade potreby sa môžu prijať ďalšie opatrenia na presadzovanie práva v súlade s vnútroštátnymi postupmi. Komisia bude analyzovať výsledky kontroly aj z hľadiska právnych povinností platforiem podľa DSA a podľa potreby prijme potrebné opatrenia na presadzovanie práva.

Problematické marketingové praktiky poukazujú na dôležitosť existencie moderných spoľahlivých právnych predpisov, ktoré sú primerané na zabezpečenie digitálnej spravodlivosti pre spotrebiteľov online. Preto sa výsledky kontroly využijú aj pri kontrole spôsobilosti digitálnej spravodlivosti v oblasti spotrebiteľského práva EÚ, ktorú Európska komisia spustí na jar 2022.

Cieľom tejto kontroly spôsobilosti je posúdiť problémy, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú na digitálnych trhoch, a určiť, či platné právne predpisy EÚ postačujú na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov, alebo či by bolo potrebné ich cielene zmeniť, aby sa tieto problémy lepšie riešili.

V rámci kontroly vhodnosti sa hodnotí smernica o nekalých obchodných praktikách, smernica o právach spotrebiteľov a smernica o nekalých zmluvných podmienkach. Skúma primeranosť týchto smerníc pri riešení otázok ochrany spotrebiteľa, ako sú okrem iného tmavé vzory, personalizačné postupy, marketing ovplyvňovania, odstúpenie od zmluvy, marketing virtuálnych predmetov alebo návykové používanie digitálnych produktov.

Súvislosti

Na prieskume sa zúčastnili tieto členské štáty EÚ: Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko, ako aj Island a Nórsko. Belgické Generálne riaditeľstvo pre hospodársku inšpekciu, ktoré má v oblasti marketingu vplyvu solídne odborné znalosti, sa veľmi aktívne podieľalo na príprave tohto prehľadu. 82 influencerov malo viac ako 1 milión sledovateľov, 301 viac ako 100 000 a 73 od 5 000 do 100 000. Viacerí influenceri boli aktívni na rôznych platformách sociálnych médií: 572 malo príspevky na Instagrame, 334 na TikToku, 224 na YouTube, 202 na Facebooku, 82 na X (predtým Twitter), 52 na Snapchate a 28 na Twitchi.

Viac..  Peter Pollák: Som rád, že primátor majetkoprávne vysporadúva pozemky pre využitie eurofondov, ktoré som vybavil

Hlavnými sektormi činnosti sú v zostupnom poradí móda, životný štýl, krása, potraviny, cestovanie a fitnes/šport. 119 influencerov bolo považovaných za propagujúcich nezdravé alebo nebezpečné činnosti, ako sú nezdravé potraviny, alkoholické nápoje, lekárske alebo estetické zákroky, hazardné hry alebo finančné služby, napríklad obchodovanie s kryptomenami.

Spolupráca v oblasti ochrany spotrebiteľa (CPC) je sieť vnútroštátnych orgánov zodpovedných za presadzovanie právnych predpisov EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa. Orgány navzájom spolupracujú pri riešení prípadov porušovania spotrebiteľského práva, ktoré majú vplyv na jednotný trh. „Previerky“ koordinuje Európska komisia a vykonávajú ich súčasne vnútroštátne orgány presadzovania práva. V roku 2023 Európska komisia spustila právne centrum pre influencerov, kde môžu influenceri nájsť praktické informácie o dodržiavaní právnych predpisov EÚ.

Spotrebiteľské právo EÚ stanovuje, že obchodná komunikácia musí byť transparentná. Influenceri by vo svojich príspevkoch nemali zavádzať spotrebiteľov nepravdivými alebo nepravdivými informáciami o propagovaných produktoch alebo službách, ktoré spadajú pod smernicu o nekalých obchodných praktikách. Akákoľvek propagácia výrobkov alebo služieb značky v príspevku, ktorá prináša jej influencerovi príjmy alebo iné druhy výhod, musí byť zverejnená ako reklamná činnosť.

Okrem toho majú influenceri, ktorí predávajú výrobky alebo služby na vlastný účet, rovnaké právne povinnosti ako internetové obchody, napríklad poskytovať spotrebiteľom právne záruky alebo práva na odstúpenie od zmluvy, ako to vyžaduje smernica o právach spotrebiteľov.

Dňa 17. februára 2024 sa zákon o digitálnych službách začne uplatňovať v celej EÚ pre všetky online platformy. DSA harmonizuje povinnosti pre všetky online platformy v EÚ s cieľom posilniť bezpečnosť a dôveryhodnosť online priestoru. V dôsledku toho musia influenceri nahrávajúci obsah deklarovať, či takýto obsah obsahuje komerčné oznámenia. Okrem toho influenceri, ktorí sa kvalifikujú ako obchodníci, musia pred použitím online platformy na propagáciu alebo ponúkanie svojich produktov alebo služieb poskytnúť informácie na zabezpečenie ich vysledovateľnosti. Tieto povinnosti sa už uplatňujú, pokiaľ ide o prvé určené veľmi veľké online platformy (ako sú uvedené Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, X a Snapchat). Od 17. februára budú musieť tieto pravidlá dodržiavať aj menšie platformy.

Napokon, podľa smernice o audiovizuálnych a mediálnych službách musia influenceri, ktorí ponúkajú audiovizuálny obsah a spĺňajú kritériá na to, aby boli považovaní za poskytovateľov audiovizuálnych mediálnych služieb, dodržiavať osobitné pravidlá týkajúce sa audiovizuálnych komerčných oznámení, podnecovania k násiliu a nenávisti a škodlivého obsahu pre maloletých. Napríklad audiovizuálne komerčné oznámenia influencerov musia byť ľahko rozpoznateľné a nesmú poškodzovať zdravie alebo bezpečnosť; obsah influencerov nesmie zneužívať neskúsenosť alebo dôverčivosť maloletých a nesmie bezdôvodne zobrazovať maloletých v nebezpečných situáciách.

O mam

Odporúčame pozrieť

benova

M. Beňová: Spotrebitelia musia byť lepšie chránení pred zavádzajúcimi reklamami

Prebiehajúca zelená transformácia so sebou prináša aj množstvo nepravdivých informácií o rôznych výrobkoch. Takémuto klamaniu spotrebiteľov pritom …

Consent choices