Odznak Slovensko v EÚ. PHOTO: © European Union 2022 - Source : EP

Zimné prognózy eurokomisie určujú Slovensku v rokoch 2024 a 2025 väčší rast HDP

Hospodársky rast Slovenska v roku 2023 bol na úrovni 1,1 percenta, rast v roku 2024 by mohol dosiahnuť 2,3 % a v roku 2025 by to malo byť 2,6 %. Uvádza sa to vo štvrtok zverejnenej predbežnej zimnej hospodárskej prognóze Európskej komisie (EK).

Komisia uviedla, že hospodársky rast na Slovensku sa vlani spomalil v dôsledku poklesu súkromnej a verejnej spotreby. Oslabenie ekonomického výhľadu v hlavných exportných destináciách krajiny malo za následok pokles exportu a importu sprevádzaný prepadom zásob. Odhaduje sa, že reálny hrubý domáci produkt (HDP) vzrástol vlani o 1,1 %, čo je mierne pod jesennou prognózou.

Zvýšenie reálnych miezd by malo poskytnúť ďalší stimul pre súkromnú spotrebu, keďže sa očakáva, že vládne opatrenia budú v roku 2024 naďalej chrániť spotrebiteľov pred vplyvom vysokých cien energií. Nárast reálnych príjmov sa pravdepodobne pretiahne aj do roku 2025. Očakáva sa nárast exportu, lebo sa predpokladá zlepšenie ekonomickej situácie v hlavných exportných destináciách Slovenska. Čerpanie eurofondov sa považuje za výrazný príspevok k rastu investícií aj v rokoch 2024 a 2025.

Komisia očakáva, že podmienky financovania sa počas prognózovaného obdobia uvoľnia, ale zostanú relatívne prísne, čo bude do istej miery tlmiť súkromné investície. V tomto kontexte sa hospodársky rast predpokladá na úrovni 2,3 % v roku 2024 a 2,6 % v roku 2025. To znamená výraznú revíziu smerom nahor, o 0,6 percentuálneho bodu, voči jesenným predpovediam.

Viac..  Predsedníčka EK zaželala Pellegrinimu úspech pri plnení nových povinností

Inflácia v roku 2023 dosiahla 11 % v dôsledku vysokých cien energií a ich premietnutia do iných zložiek. Miera inflácie by mala v roku 2024 klesnúť na 3,5 %, keďže sa očakáva zmiernenie rastu cien energií a spotrebiteľských potravín. Dlhotrvajúci vplyv cien energií a napätý trh práce však budú vyvíjať tlak na rast cien v sektore služieb. V roku 2025 sa očakáva ďalší pokles inflácie na 2,6 %. Komisia predpokladá, že vládne opatrenia na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií, ktoré boli predĺžené do roku 2024, budú postupne ukončené v roku 2025.

(TASR)

O mam

Odporúčame pozrieť

EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

Európska komisia schválila slovenskú schému vo výške 20 miliónov eur na podporu podnikov pôsobiacich v prvovýrobe …

Consent choices