Ukrajina, vojaci, tanky. PHOTO: © European Union 2021

Nové posúdenie potrieb Ukrajiny: aktualizované náklady na rekonštrukciu a obnovu

Po takmer dvoch rokoch od ruskej invázie na Ukrajinu sa v aktualizovanom spoločnom rýchlom hodnotení škôd a potrieb (RDNA3), ktoré zverejnila ukrajinská vláda, skupina Svetovej banky, Európska komisia a Organizácia Spojených národov, odhaduje, že k 31. decembru 2023 budú celkové náklady na rekonštrukciu a obnovu Ukrajiny v nasledujúcom desaťročí predstavovať 486 miliárd USD (452,8 miliardy EUR), čo je viac ako 411 miliárd USD (383 miliárd EUR) odhadovaných pred rokom.

Len v roku 2024 budú ukrajinské orgány odhadovať, že krajina bude potrebovať približne 15 miliárd USD (14 miliárd EUR) na okamžité priority rekonštrukcie a obnovy na národnej úrovni aj na úrovni Spoločenstva, s osobitným dôrazom na podporu a mobilizáciu súkromného sektora popri obnove bývania, mäkkej infraštruktúry a služieb, energetiky a dopravy. V RDNA3 sa zdôrazňuje, že zatiaľ čo približne 5,5 miliardy USD (5,1 miliardy EUR) z týchto finančných prostriedkov bolo zabezpečených od medzinárodných partnerov Ukrajiny, ako aj z jej vlastných zdrojov, približne 9,5 miliardy USD (8,9 miliardy EUR) v súčasnosti nie je financovaných.

„Napriek pokračujúcej vojne v plnom rozsahu ukrajinská vláda s podporou medzinárodných partnerov pokračuje v realizácii programu rýchlej obnovy. Realizácia tretieho rýchleho hodnotenia škôd a potrieb (RDNA3) nám umožňuje pristupovať k tomuto procesu systematickejšie. Sme vďační Svetovej banke a ďalším partnerom za túto prácu,“ povedal ukrajinský premiér Denys Šmyhal. „Vidíme, že potreby rekonštrukcie v uplynulom roku naďalej rástli. Hlavným zdrojom na obnovu Ukrajiny by mala byť konfiškácia ruských aktív zmrazených na Západe. Tento proces musíme začať už tento rok. Súčasne ukrajinská vláda vytvára podmienky na prilákanie súkromných investícií, ktoré urýchlia proces obnovy a transformujú našu krajinu na ceste do EÚ.“

Komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi uviedol: „V súčasnosti je Ukrajina v situácii, keď je potrebné, aby sa v nej vytvorili podmienky pre jej rozvoj. Ruská agresívna vojna má pre Ukrajinu naďalej ďalekosiahle dôsledky. EÚ bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri riešení krátkodobých a strednodobých výziev uvedených v dnešnej správe RDNA3. Sprístupnením aktualizovaných informácií RDNA3 pomáha ďalej zameriavať úsilie o obnovu, rekonštrukciu a modernizáciu prostredníctvom nástroja Ukrajina a plánu Ukrajina.“

V správe RDNA3, ktorá zahŕňa škody vzniknuté počas takmer dvojročného obdobia od ruskej invázie na Ukrajinu 24. februára 2022 do 31. decembra 2023, sa konštatuje, že priame škody na Ukrajine v súčasnosti dosiahli takmer 152 miliárd USD (141,6 miliardy EUR), pričom najviac postihnutými sektormi sú bývanie, doprava, obchod a priemysel, energetika a poľnohospodárstvo.

Škody sa sústreďujú v Doneckej, Charkovskej, Luhanskej, Záporožskej, Chersonskej a Kyjevskej oblasti, čo sú tie isté regióny, ktoré utrpeli najväčšie škody, ako bolo uvedené v predchádzajúcom hodnotení. V celej krajine bolo poškodených alebo zničených 10 % bytového fondu, čo predlžuje vysídľovanie Ukrajincov z ich komunít. Zničenie priehrady Kachovka a vodnej elektrárne v júni 2023 malo za následok výrazné negatívne vplyvy na životné prostredie a poľnohospodárstvo a zhoršilo problémy, ktorým už aj tak čelia ľudia bojujúci o prístup k bývaniu, vode, potravinám a zdravotným službám.

V RDNA3 sú uvedené kritické investičné potreby na krátkodobú obnovu a strednodobú rekonštrukciu. Tam, kde je to možné, sa v hodnotení zohľadňujú a vylučujú potreby, ktoré už boli uspokojené prostredníctvom štátneho rozpočtu a podpory poskytnutej partnermi a medzinárodným spoločenstvom. V RDNA3 sa tiež zdôrazňuje pretrvávajúca potreba reforiem a politík, ktoré katalyzujú zapojenie súkromného sektora a zabezpečujú inkluzívnu a ekologickú obnovu, ako aj začlenenie plánovania projektov do procesu strednodobého rozpočtového plánovania.

Viac..  EK schválila Slovensku 20 miliónov eur na podporu podnikov v súvislosti s vojnou na Ukrajine

„Posledné dva roky boli pre Ukrajinu a jej obyvateľov svedkami bezprecedentného utrpenia a strát,“ povedala Antonella Bassani, viceprezidentka Svetovej banky pre Európu a Strednú Áziu. „Hoci toto aktualizované hodnotenie dokumentuje rozsiahle škody a z nich vyplývajúce potreby, je zároveň svedectvom odolnosti Ukrajiny – dokazuje, že odhodlanie a prispôsobivosť jej obyvateľov už pomohli napraviť niektoré škody a smerovať k obnove. Keďže ukrajinské orgány pokračujú na ceste k hospodárskej obnove a ambicióznym reformám, my, Skupina Svetovej banky, sme naďalej hlboko odhodlaní spolupracovať s nimi na zabezpečení lepšej budúcnosti.“

Zistenia RDNA3 dopĺňajú priority predpokladané v reformnom a investičnom programe plánu pre Ukrajinu, ktorý stanoví rámec pre realizáciu platieb v rámci nástroja pre Ukrajinu na nasledujúce štyri roky zo strany EÚ. Keďže sa Ukrajina pripravuje na prístupový proces do EÚ, tieto reformy a investície podporujú zásady „budovania lepšej krajiny späť“ a inštitucionálnu kapacitu vnútroštátnych a nižších orgánov.

Od posledného hodnotenia (RDNA2) ukrajinská vláda s podporou svojich partnerov splnila niektoré z najnaliehavejších potrieb. Napríklad v sektore bývania bola podľa údajov ukrajinskej vlády v roku 2023 vyplatená 1 miliarda USD (931,7 milióna EUR) na obnovu sektora bývania, pričom väčšina bola určená na opravu a rekonštrukciu poškodených budov. V sektore dopravy sa vykonalo viac ako 2 000 km havarijných opráv na diaľniciach, rýchlostných cestách a iných štátnych cestách. V sektore vzdelávania miestne orgány obnovili približne 500 vzdelávacích inštitúcií a od januára 2023 sa podiel vzdelávacích inštitúcií s protibombovými krytmi zvýšil zo 68 % na 80 %.

RDNA3 obsahuje aj silnejšie údaje a analýzu vplyvu na zraniteľné skupiny ľudí a na komunity. Predstavuje argumenty pre investície do ľudského kapitálu Ukrajiny. „Vojna sa neskončila. Utrpenie sa neskončilo,“ povedala Denise Brownová, rezidenčná koordinátorka OSN na Ukrajine. „Komunity na Ukrajine však preukazujú značnú odvahu a odhodlanie riadiť vlastné inkluzívne procesy obnovy a potrebujú neustálu podporu svojich medzinárodných partnerov. Budúcnosť Ukrajiny závisí od jej obyvateľov; práve do nej musíme investovať.“

Celkové náklady zohľadnené v sume na obnovu a rekonštrukciu vo výške 486 miliárd USD (452,8 miliardy EUR) – odhadované na obdobie 10 rokov – zahŕňajú opatrenia potrebné na obnovu pre modernú, nízkouhlíkovú, inkluzívnu a klimaticky odolnú budúcnosť. Najvyššie odhadované potreby obnovy a rekonštrukcie sa týkajú bývania (17 % z celkovej sumy), nasleduje doprava (15 %), obchod a priemysel (14 %), poľnohospodárstvo (12 %), energetika (10 %), sociálna ochrana a živobytie (9 %) a riadenie nebezpečenstva výbuchu (7 %). Vo všetkých sektoroch dosiahli náklady na odstraňovanie trosiek a nakladanie s nimi (a v prípade potreby aj na demoláciu) takmer 11 miliárd USD (10,2 miliardy EUR).

O mam

Odporúčame pozrieť

Europoslanci schválili podporu obchodu pre Ukrajinu aj ochranu poľnohospodárom EÚ

Európsky parlament v utorok schválil predĺženie dočasných opatrení na liberalizáciu obchodu pre Ukrajinu a zároveň …

Consent choices